top of page
  • Helene Sandström

Svampdödande medel i tulpanlökar ett hot mot immunförsvagade

Enligt irländska forskare kan Hollands nationalblomma oavsiktligt ha öppnat en ny inkörsport för resistenta varianter av den elakartade mögelsvampen Aspergillus fumigatus.


Tulpanlökar som importerats till Irland från Nederländerna har visat sig innehålla växtskyddsmedel med svampdödande ämnen som sprider resistens mot läkemedel av typen triazoler som används för att behandla potentiellt dödliga svampinfektioner.

Tom Rogers, professor i klinisk mikrobiologi vid Trinity College i Dublin, ledde forskningen som nyligen rapporterats i tidskriften Clinical Infectious Diseases. I studien togs prover från sex uppsättningar importerade tulpanlökar. Resultaten visade att fem av dem innehöll mögelsvampar av arten Aspergillus fumigatus som var resistenta mot vorikonazol – det viktigaste medlet mot svampinfektionen aspergillos.


Aspergillos kan leda till dödlig lunginflammation hos redan sjuka personer.Mögelsvampen A. fumigatus är normalt inget problem för friska människor, men den kan infektera personer med sjukdomar i luftvägarna och immunnedsättande sjukdomar som leukemi och aids, eller patienter som genomgått transplantationer och behandlas med cellgifter.


– Aspergillos är ett hot för våra transplantationspatienter som har starkt nedsatt immunförsvar, säger Tom Rogers. Vi var medvetna om rapporter om att den här typen av resistens uppstått i Nederländerna, och om en möjlig koppling till den utbredda användningen av triazoler i jordbruk och blomsterodlingar. Vi har startat ett övervakningsprogram som visat att det ibland finns resistenta svampar både i luft- och i jordprover, men vad vi inte tänkte på är att de kunde komma hit via tulpanlökar från Nederländerna.


– Eftersom de här svamparna är så beständiga rekommenderar vi att man inte planterar tulpaner eller narcissuslökar i eller nära sjukhus eller andra ställen där det bor patienter med nedsatt immunförsvar.


Nästa steg i det här forskningsprojektet är att ta reda på hur resistensen mot triazolerna utvecklas och att väcka debatt om konsekvenserna av att de här svampdödande medlen används i så hög utsträckning inom jordbruk och blomsterodling.


Källa: Trinity College Dublin. Deadly flower power? Imported tulip bulbs may spread anti-fungal resistance. Pressmeddelande 18 maj 2017.


Studien: Dunne K, Hagen F, Pomeroy N, Meis JF, Rogers TR. Inter-country transfer of triazole-resistant Aspergillus fumigatus on plant bulbs. Clin Infect Dis. 2017 Mar 29.

62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page