top of page
  • Helene Sandström

Studenters krav på mer näringslära förändrar brittiska läkarutbildningar

BBC rapporterar om brittiska läkarstudenters missnöje med bristande utbildning i kost, näring och livsstilsmedicin. Studenterna vill lära sig mer och har tagit saken i egna händer.

I programmet Doctor’s Orders: Getting Tomorrow’s Medics Cooking berättar brittiska läkarstudenter att kunskaperna de får under utbildningen varken är relevanta eller användbara i de flesta medicinska situationer de möter på vårdcentraler och sjukhus.

Allmänläkaren Rangan Chatterjee, känd från livsstilsprogrammet Doctor in the house, instämmer i kritiken och hävdar att upp till 80 procent av hans patienter har hälsobesvär som kan härröras till kost och livsstil, däribland fetma, typ 2-diabetes och depression.


Michael Mosley, också han tv-doktor, håller med:

– Jag lärde mig nästan ingenting om näring på läkarprogrammet. Jag har en son som också läser till läkare, och nutrition ingår inte som någon väsentlig del i hans läroplan, säger han till BBC.


Rangan Chatterjee menar att dagens läkare saknar utbildning för att hantera icke-smittsamma tillstånd – just de sjukdomar som hotar att försätta hela det brittiska vårdsystemet i konkurs.


Viktiga insatser från studenter

Medicinstudenterna Kate Womersley och Katherine Ripullone reagerade på problemet genom att skriva ett blogginlägg om behovet av mer utbildning om näring och livsstilsåtgärder, som publicerades i tidskriften British Medical Journal förra året. Det bidrog till att universitetet i Cambridge nu planerar att dubblera antalet timmar i näringslära.


– Jag tror att det som verkligen förändrats de senaste åren är att man insett vilken central roll som bra mat spelar för människors hälsa, och hur dåligt utbildade dagens läkare är för att bemöta den förändringen, säger Fiona Godlee, chefredaktör för British Medical Journal.

Två andra blivande läkare, Ally Jaffee och Iain Broadley vid universitetet i Bristol, har skapat onlineverktyget NutriTank i syfte att lyfta fram behovet av kost och näring i vården. På bara ett halvår har verktyget börjat användas av studentledda grupper vid femton brittiska universitet och ytterligare fem är på gång att anamma det.


– Vi utvecklade NutriTank för att ge unga möjlighet att lära sig mer om kost och för att se till att våra framtida läkare kommer att kunna ge bästa möjliga råd till sina patienter om näring och livsstil, säger Ally Jaffie.


– På läkarutbildningen finns det medicinska sällskap för allt från sexualhälsa till ortopedi och dermatologi. Men inget om näring och livsstil eller preventiv medicin. Och under fem eller sex år på läkarprogrammet får vi bara ungefär 10–24 timmars näringslära.


Kulinarisk medicin på framtidens läroplan?

Fler medicinska högskolor börjar öppna ögonen för studenternas krav, även om förändringarna tar tid. Myndigheten General Medical Council, som närmast motsvarar svenska Socialstyrelsen, utfärdar riktlinjer för de brittiska vårdutbildningarnas läroplaner. Dessa granskas nu, och de reviderade riktlinjerna kommer att publiceras i sommar, skriver BBC.


Precis som universitetet i Cambridge vänder sig Bristol Medical School till sina studenter för att få hjälp med att omforma läroplanen. Dessutom vidareutbildar sig befintliga läkare inom kost och näring, bland annat genom att lära sig ”kulinarisk medicin”.


Läkaren Rupy Aujla är en brittisk allmänläkare som driver The Doctor’s Kitchen – ett företag som specialiserar sig på att utbilda andra läkare i hur man lagar hälsosam mat och lär patienterna om hälsosamt leverne. Kursen har certifierats av RCPG, den brittiska föreningen för allmänläkare. I sommar kommer Aujla även att inleda ett samarbete med NutriTank och ge den första kursen i kulinarisk medicin för medicinstudenter.


Andra läkare, som tv-doktorn Rangan Chatterjee, har valt att vidareutbilda sig i funktionsmedicin, en inriktning som fokuserar på individanpassad behandling med hjälp av kost, näring och livsstilsåtgärder och som numera testas vid Cleveland Clinic i USA.


Näringsforskning i frontlinjen

Samtidigt lanserar British Medical Journal en ny tidskrift om kost och näring med så kallade open access-artiklar som är tillgängliga för alla.


BMJ Nutrition kommer att publicera rön om medicinsk forskning och behandling som gäller kost och näring, säger Fiona Godlee. Det finns ett växande forskningsområde som behöver publiceras på ett tillgängligt och högkvalitativt sätt, och vi vill bidra till den insatsen.


Kate Womersley vid Cambridge säger till BBC att utvecklingen är positiv:

– Studenterna behöver se näringslära som ett område i frontlinjen när det gäller vetenskapliga upptäckter.


Hon menar också att bilden av hur läkare uppfattar kost och näring måste förändras, och dessutom hur det här ämnesområdet presenteras för studenterna.


Källor: Dillon S. We learn nothing about nutrition, claim medical students. BBC News 2018-03-25. The Food Programme. Doctor’s Orders: Getting Tomorrow’s Medics Cooking. BBC Radio 4 2018-03-25.

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page