top of page
  • Helene Sandström

Saluförbud av B6-vitamin ogiltigt enligt lag

Två kommuners beslut om att belägga vitaminprodukter med säljförbud har hävts av förvaltningsrätten i Falun. Domarna visar tydligt att det inte finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler, varken i Sverige eller EU.


Great Earth i Gävle och Alpha Plus i Falun vann nyligen i förvaltningsrätten efter att ha överklagat sina respektive kommuners beslut om att stoppa försäljning och lansering av ett antal B6-vitaminprodukter. Besluten fattades trots att produkterna har sålts i EU i över trettio år utan några rapporterade biverkningar.

Bakgrunden till beslutet är att Livsmedelsverket gett svenska kommuners miljö- och hälsoskyddsnämnder mandat och rekommendationer om att förbjuda försäljningen av vissa kosttillskottsprodukter.

Livsmedelsverkets underlag bestod av en arbetsrapport som togs fram av den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA 2006. Rapporten innehöll rekommenderade maxdoser för vitaminer, men var inte juridiskt bindande. EFSA friskrev sig själva från allt ansvar för rapportens innehåll.


Olika tolkningar i olika kommuner Tolkningarna av rapportens maxvärden har skilt sig från kommun till kommun. I Gävle beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att belägga företaget Great Earth med saluförbud på tio produkter som innehöll B6-vitamin i halter om 37,5–75 milligram. Dessa nivåer översteg det föreslagna övre gränsvärdet på 25 mg per dag i EFSAs arbetsrapport. I Falun fick företaget Alpha Plus förbud från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor att lansera kosttillskottet B-Stress Clinical Strength eftersom det innehåller 100 mg B6 per dygnsdos.


Beslut grundade på osäker forskning Granskningar har visat att forskningen som EFSA baserade sina föreslagna gränsvärden på är alltför osäker. Det rekommenderade maxvärdet för B6-vitamin har därför bestämts till 100 mg, eftersom senare och mer tillförlitliga studier har visat att doser under 500 mg per dag är säkra under en period på sex år.

Dessutom har Läkemedelsverket godkänt B6-vitamin som receptfritt läkemedel med en dosering på upp till 240 mg per dag. De anger inga rapporterade biverkningar för doseringar upp till den nivån.

– Ett kosttillskott inte är tänkt att användas dagligen under hela livet, säger Anders Lindqvist som är vd för Great Earth och har över trettio års erfarenhet från branschen. Det är ett komplement till kosten när man har specifika behov eller önskemål.

Näringsforskaren Magnus Nylander som tjänstgjorde som vittne för Alpha Plus poängterade att en person som tränar hårt behöver mellan 5–50 mg B6-vitamin. Inte heller för en frisk person mättas behovet alltid helt med mat.

– Dagens aktuella forskning visar att de nivåer av B6 vi haft i våra produkter är mycket säkra, säger Anders Lindqvist.


Ingen lag styr halterna i kosttillskott Sammanfattningsvis finns det idag ingen svensk lag som styr halten av vitaminer eller mineraler i ett visst kosttillskott. Det är tillverkarens och leverantörens ansvar att se till att produkterna är säkra.

– Att skaffa tillräckligt med kunskap i den komplexa värld som kost och kosttillskott innebär tar tid, något alla kommuners inspektörer förmodligen inte har, jag har full förståelse för det. Därför känns det oerhört glädjande att förvaltningsrätten gjort en så grundlig genomgång och där tydligt sett att kommunens beslut var förhastat, säger Anders Lindqvist.

– Förvaltningsrätten i Falun har visat att myndigheterna måste vara noggranna när de utreder liknande ärenden, säger advokat Katarina Ladenfors, som drivit målet för Great Earth.


Du kan läsa de två domarna i sin helhet här och här.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page