top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

Probiotika effektiv mot kolik


Foto: Joffi / Pixabay

Bebisar med kolik får mindre magplågor och sover bättre om de får ett tillskott av Bifidobakterien BB-12 varje dag. Föga förvånande så mår de som tar hand om bebisen också bättre då. Men det sambandet har inte studerats förrän nu.

En studie som nyligen publicerats i Beneficial Microbes visar att i övrigt friska ammade kolikbarn som under 21 dagar fick en daglig dos av Bifidobakterien BB-12 blev mindre kinkiga, inte grät lika mycket och ofta samt sov i längre perioder.


Små bebisar kan ju ha ordentliga magproblem, så kallad kolik, som plågar både dem och föräldrarna under de första tre månaderna. Cirka 10-15 procent av spädbarnen i Sverige drabbas av kolik. I många andra länder är siffran högre. En bidragande orsak tros vara att spädbarns tarmflora är ”omogen”, det vill säga har färre goda bakterier och mer ogynnsamma bakterier.


De får då mer gaser och förstoppning, gråter ihållande (timtals) och gör krampartade rörelser upp och ned med benen för att de har ont i magen.


Foto: Jill Nissen / Pixabay

Alla spädbarn i studien var under tre månader. Före inkluderingen i studien undersöktes och observerades de under en vecka. Föräldrarna fick då samla avföringsprover från blöjorna samt skatta hur de själva mådde fysiskt, psykiskt och hur de fungerade socialt.


Föräldrarna förde dagbok

De fick också föra noggrann dygnet-runt-dagbok över kink-, gråt och sovtid. Dag 20 i studien fick de ta avföringsprover från bebisarna igen. Under hela studietidens gång fick de också föra 24-timmars-dagbok. Följsamheten till instruktionerna (compliance) var bra i båda grupperna. Och de bebisar som fick probiotika tolererade den väl. Koliken brukar vara som värst vecka sex så man såg till att fördelningen av barnen som var yngre och äldre än så var jämn i respektive grupp.


Tarmfloran förändrades till det bättre

Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och omfattade 192 bebisar i kinesiska provinsen Sichuan. Hälften fick probiotika och hälften placebo. De fick varje dag sex droppar av studiepreparatet och vid samma tid på dagen. Den grupp som fick BB-12 kinkade och grät åtminstone 50 procent mindre efter tre veckor jämfört med placebogruppen. Även placebogruppen grät lite mindre men minskningen var inte alls i paritet med probiotikagruppens vars tarmflora förändrades till det bättre.


Föräldrarna fick bättre livskvalitet

De bebisar som fick BB-12 hade också färre gråtperioder och sov längre perioder än placebogruppen. Här studerade man också för första gången, enligt forskarna, vilken effekt barnens skrikande och magproblem hade på föräldrarna/vårdnadshavarna. De vars barn fått probiotika skattade sitt känslomässiga, fysiska mående och sociala kompetens betydligt högre än de vars barn fått placebo.


Forskarna drar slutsatsen att BB-12 är effektivt mot spädbarnskolik och att det troligen beror på att man förändrar tarmfloran och dess funktion. Studiens resultat ligger i linje med andra liknande studier.


En viktig faktor för tarmfloran är halten av butyrat (smörsyra) i tarmfloran. Här kan du läsa mer om den.

441 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page