top of page
  • Helene Sandström

Probiotika ändrar bakteriefloran hos tarmcancerpatienter

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har visat att levande mjölksyrabakterier, probiotika, kan ge positiva förändringar i tarmfloran hos patienter med tjocktarmscancer.


Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, berättar att de probiotiska bakteriestammar som användes i den aktuella pilotstudien är en lovande faktor för den fortsatta utvecklingen av behandlingar mot tjocktarmscancer.


Bakteriefloran annorlunda hos sjuka Studien omfattade totalt 15 patienter som redan hade en elakartad cancer, och som följdes fram till operation. Forskarna analyserade först biopsier av patienternas tarmvävnad och upptäckte att mikroflorans sammansättning var annorlunda jämfört med tarmvävnad från friska personer.


– Vi visste inte innan att det var en sådan stor skillnad mellan personer som inte har några tumörer och patienter med koloncancer, säger Yvonne Wettergren till Läkemedelsvärlden.


Cancerhämmande effekt med probiotika Åtta av de 15 patienterna med tjocktarmscancer valdes sedan ut slumpmässigt till att ta tabletter med bakteriestammarna Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium lactis i en månad.


Analyser av mikrofloran efter behandlingsperioden visade att gruppen som fått probiotika hade färre fusobakterier – en typ av bakterier kan främja utveckling av tumörer – än patienterna som inte fått probiotika. Dessutom hade probiotikagruppen fler bakterier som tillverkar butyrat, smörsyra, som de friska tarmcellerna behöver för att bygga upp tarmslemhinnan. Butyrat hämmar även tillväxten av cancerceller i tarmen.


– Det var ett väldigt intressant fynd att probiotikan kunde påverka tarmfloran i sådan utsträckning. Det hade vi inte hade väntat oss, säger Yvonne Wettergren till Läkemedelsvärlden.


Speciella tabletter tillför levande bakterier En komponent i de probiotiska stammar som användes i studien, Lactobacillus acidophilus NCFM, har tidigare visat sig minska tjocktarmstumörers tillväxt hos möss, och även minska mängden cancerframkallande nedbrytningsprodukter i tarmen hos människor.


Genom att lägga till ytterligare en beståndsdel, Bifidobacterium lactis Bl-04, fick preparatet antiinflammatoriska egenskaper. Själva tabletterna var utformade så att bakterierna verkligen hamnar i tjocktarmen. Det sker genom att bakterierna läggs i små hål i tabletterna. Eftersom tabletterna löses upp långsamt hinner större delen av de levande bakterierna nå tjocktarmen.


Arbeta förebyggande Enligt den aktuella studien kan den mikrobiologiska obalans som ses hos patienter med tjocktarmscancer förändras med hjälp av probiotiska bakterier, givet att de doseras och ges på det sätt som skedde i studien.


– Nu ska vi gå vidare med en större studie på patienter som har förstadier till cancer, tarmpolyper, säger Yvonne Wettergren. Förhoppningarna är att kunna jobba mer med prevention på det här området.


Yvonne Wettergren på Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för studien som gjorts tillsammans med kollegor på Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin samt i Finland och USA. DuPont Nutrition & Health och Wasa Medicals är sponsorer och tillverkare av bakterier respektive probiotikatabletter.


Källa: Sahlgrenska akademin. Lovande modifiering av tarmflora vid tjocktarmscancer. 2017-09-22.


Studien: Hibberd AA, Lyra A, Ouwehand AC, Rolny P, Lindegren H, Cedgård L, Wettergren Y. Intestinal microbiota is altered in patients with colon cancer and modified by probiotic intervention. BMJ Open Gastroenterol. 2017 Jul 3;4(1):e000145.

31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page