top of page
  • Helene Sandström

Pilotstudie visar koppling mellan kronisk smärta och glutamat

Preliminär forskning från en mindre pilotstudie som gjorts i Meru i östra Kenya tyder på att det finns en koppling mellan kronisk smärta och intag av smakförstärkaren glutamat som är vanligt förekommande i mat över hela världen. När deltagarna i studien uteslöt glutamat ur kosten, förbättrades deras symtom.


Glutamater är ett samlingsnamn på salter av aminosyran glutaminsyra som är en viktig byggsten i kroppen. Glutaminsyra fungerar också som ett viktigt stimulerande signalämne i hjärnan. I alltför höga halter kan stimuleringen bli för stark och orsaka ”excitotoxicitet” (stimuleringsförgiftning) så att nervceller skadas och dör. Inom livsmedelsindustrin framställs natriumglutamat (E621) som ett smakförstärkande salt som används i många olika färdigrätter och kryddor.


Enligt vissa undersökningar kan ett högt intag av glutamat öka kroniska smärtsymtom, och därför valde forskarna från Meru University of Science and Technology i Kenya samt American University och University of Michigan i USA att undersöka kemikalien i samband med smärta.


– De preliminära forskningsuppgifterna från Kenya stämmer överens med vad jag ser i min kroniska smärtforskning här i USA, säger Kathleen Holton som är förstaförfattare till studien och biträdande professor i hälsovetenskap vid American University.


I Kenya finns det relativt få livsmedel som innehåller glutamat, till skillnad från USA där tillsatsen är mycket vanlig, och störst mängd finns i kryddblandningen Mchuzi Mix som ofta används i kenyansk matlagning.


Syftet med Kenya-studien var att testa om kostförändringar skulle kunna fungera lika bra som eller bättre än smärtlindrande mediciner vid kronisk värk. 30 försökspersoner fick därför utesluta natriumglutamat ur kosten och/eller öka sitt vattenintag, eftersom uttorkning är förknippat med huvudvärk. Dessa behandlingar jämfördes med intag av paracetamol som är den vanligaste smärtlindrande behandlingen i Meru.


Deltagarna i studien hade upplevt kronisk smärta i minst tre månader eller mer, och i minst tre kvadranter i kroppen. Precis som patienter med kronisk smärta i USA, led de flesta också av andra neurologiska symptom, bland annat huvudvärk eller migrän, kronisk trötthet, kognitiv dysfunktion och sömnproblem.


Det visade sig att deltagarna som uteslöt glutamat ur kosten och drack mer vatten fick en signifikant symtomförbättring, liksom kontrollgruppen som fick paracetamol.

Holton, Clauw och Ndege planerar nu en större epidemiologisk studie för att få mer kunskap om förekomsten av kronisk smärta i regionen och för att hjälpa kenyanska forskare att genomföra en storskalig klinisk prövning för att testa om kostförändringar kan vara en effektiv lågkostnadsbehandling i utvecklingsländerna.


– Det skulle vara fantastiskt om vi kunde påverka kronisk smärta genom att bara göra små justeringar av kosten, säger Clauw som är en ledande expert på kronisk smärta.Studien: Holton KF, Ndege PK, Clauw DJ. Dietary correlates of chronic widespread pain in meru, Kenya. Nutrition. 2018; doi.org/10.1016/j.nut.2018.01.016.


Foto: MSG by Dynomat, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35295017

72 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page