top of page
  • Helene Sandström

Parkinsonspatienter blev bra av B1-vitamin

50 personer med Parkinsons sjukdom fick B1-vitamin (tiamin) två gånger per vecka. Deras motorik, energinivå och kognitiva förmåga förbättrades efter tre månaders intag och sex av patienterna blev helt bra.


Parkinsons sjukdom kännetecknas framför allt av motoriska problem – rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar – men även av trötthet och kognitiva besvär. Symtomen beror på att nervceller skadas och dör i ett område i hjärnan som kallas substantia nigra där signalämnet dopamin tillverkas. Parkinsons sjukdom behandlas därför främst med ämnet levodopa som omvandlas till dopamin i hjärnan. Dessvärre minskar effekten av levodopa i takt med att de dopaminproducerande nervcellerna dör i substantia nigra. Orsaken till celldöden i substantia nigra är hittills okänd, men i tidigare forskning har man sett att Parkinsonspatienter har låg halt av tiamin i hjärn-ryggmärgsvätskan. I försök på råttor har man också upptäckt att utsöndringen av dopamin ökade i hjärnan när råttorna injicerades med tiamin.


Medfödda defekter orsakar tiaminbrist? I den här studien av tiamin var därför forskarnas hypotes att vissa metabola processer i kroppen som behöver tiamin för att fungera kan orsaka nervskador och nervcellsdöd i substantia nigra.

Eftersom deltagarna i studien inte led av brist på tiamin i blodet misstänker forskarna att den minskade halten i nervsystemet handlar om ärftliga defekter eller skador på nervsystemet som innebär att B1-vitaminet inte tar sig in i cellerna, eller att vissa enzym som behövs inte fungerar korrekt. Resultaten från studien visar att tillskott av tiamin verkar kunna skydda nervcellerna och till viss del även läka skadorna.

Deltagarna i studien bestod av 17 kvinnor och 33 män. Genomsnittsåldern var 70,4 år och de följdes i drygt två år. De injicerades intramuskulärt med 100 mg B1-vitamin (tiamin) två gånger per vecka. Symtomförbättringarna kom efter tre månaders tiamininjektioner och kvarstod under hela uppföljningstiden som varade mellan 95 och 831 dagar. Det var ingen skillnad i respons mellan män/kvinnor, olika åldrar eller typ av läkemedelsbehandling. Förbättringarna förekom dessutom både hos de nydiagnostiserade patienterna (sju stycken) och hos dem som haft sjukdomen länge (i genomsnitt sju år). De som varit sjuka länge fick dock större symtomlindring.

Inga biverkningar inträffade, förutom att några patienter som även hade diabetes fick lite högre blodsockerhalt. De sju nydiagnostiserade patienterna behövde aldrig påbörja läkemedelsbehandling och sex personer kunde friskförklaras.


Studien: Costantini A, Fancellu R. An open-label pilot study with high-dose thiamine in Parkinson’s disease. Neural Regen Res. 2016 Mar; 11(3): 406–407. Mer forskning om tiamin och Parkinsons: Luong KV, Nguyễn LT. The Beneficial Role of Thiamine in Parkinson’s Disease: Preliminary Report. CNS Neurosci Ther. 2013 Jul;19(7):461-8.

Läs mer om tiamin här.

1 044 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page