top of page
  • Helene Sandström

Omega-3 lugnar barn med aggressivt och antisocialt beteende

Barn med aggressivt och våldsamt beteende – speciellt den impulsiva, emotionella formen – blev mycket lugnare när de fick 1 gram omega-3 och ett vitamin- och mineraltillskott om dagen i tre månader.


Adrian Raine som är professor i kriminologi, psykologi och psykiatri vid Richard Perry University i USA, har ägnat hela sin karriär åt att studera hur hjärnans biologiska funktioner påverkar antisocialt beteende. Hans forskning inriktar sig på hur man kan påverka hjärnan för att ändra sådant beteende, oavsett om det rör sig om mildare fall som utåtagerande barn eller mycket mer extrema fall som mördare.

2015 genomförde han en randomiserad och kontrollerad studie av effekten av omega-3-tillskott på mauritiska ungdomar. Resultatet visade en minskning av aggressivt och antisocialt beteende hos den grupp som fick fiskolja.


En direkt men intagsberoende minskning Adrian Raine beslutade därför att utföra ett liknande försök vid Penn-universitetet i Philadelphia. I den nya randomiserade och kontrollerade studien delade man upp 290 amerikanska barn i fyra olika grupper. Barnen var elva och tolv år gamla och hade en historia av mycket våldsamt beteende. En grupp fick omega-3 och multivitaminer plus kalcium i tre månader. En andra grupp fick kognitiv beteendeterapi (KBT), medan en tredje grupp fick både näringstillskott och KBT. En fjärde grupp, kontrollgruppen, fick information om hur man minskar aggressivt beteende.

Barnens omega-3-halt mättes i starten och slutet av studien.

– Vi såg en direkt minskning i barnens rapportering om sitt aggressiva beteende i grupperna som fick näringstillskotten, säger Therese Richmond, professor i omvårdnad vid Penn University i Philadelphia, som också arbetade med studien.

Vid den slutliga uppföljningen ytterligare tre månader senare hade de positiva effekterna emellertid försvunnit.

En mindre begränsning med studien var att skattningen av barnens beteende som gjordes både av barnen själva och av deras föräldrar inte alltid stämde överens. Trots det menar Raine, Richmond och deras kollegor att iakttagelserna har gett viktiga insikter.

– Oavsett vilket behandlingsprogram som används verkar tillskott av omega-3 kunna hjälpa, säger Raine.


Omega 3 ökar serotonin i hjärnan En annan studie från 2015 av forskarna Bruce Ames och Rhonda Patrick lägger fram en teori om hur omega-3-fettsyrorna EPA och DHA påverkar beteendet. Hypotesen är att omega-3-fettsyror, tillsammans med D-vitamin, påverkar serotoninsystemet som reglerar impulsivt, aggressivt och socialt beteende.

EPA tycks öka serotoninhalten i hjärnan genom att fettsyran minskar kroppens inflammationsfrämjande prostaglandiner av typen PGE2 som hämmar frisättningen av serotonin. DHA har dessutom en positiv effekt på cellernas serotoninreceptorer genom att den ökar fluiditeten och flexibiliteten i nervcellernas membran så att mer serotonin kan tas upp i cellerna.

Brist på D-vitamin, EPA och/eller DHA i viktiga stadier av barnets utveckling, i kombination med ärftliga faktorer, skulle enligt den här teorin därför kunna leda till en felfungerande serotoninomsättning och kan vara en bakomliggande mekanism till neuropsykiatriska störningar och depression.Studien: Raine A, Cheney RA, Ho R, Portnoy J, Liu J med flera. Nutritional supplementation to reduce child aggression: a randomized, stratified, single-blind, factorial trial. J Child Psychol Psychiatry. 2016 May 11.

790 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page