top of page
  • Helene Sandström

Omega-3 lika effektivt som adhd-läkemedel för vissa barn

Uppdaterat: 8 dec. 2019


Tillskott av omega-3 förbättrar uppmärksamheten bland barn med adhd, men bara hos dem som har låga halter av omega-3 i blodet. Det visar ny forskning från King’s College London och China Medical University i Taichung, Taiwan.


En grupp på 92 barn med adhd i åldern 6–18 år fick ta höga doser av omega-3-fettsyran EPA (1,2 gram) eller placebo (sojaolja) i tolv veckor. Studien var dubbelblindad, så varken försökspersonerna eller forskarna som utförde försöket visste vilka som fick vad.


Barnens EPA-halt mättes före och efter de tolv veckorna. Enligt tester och föräldrarnas symtomutvärderingar ökade förmågan till fokus och uppmärksamhet hos barnen med lägst nivåer av EPA i blodet efter studieperioden.

De här förbättringarna sågs däremot inte hos barn som hade normala eller höga blodnivåer av EPA när studien startade. Vissa barn som redan hade hög halt av EPA och som åt den höga omega-3-dosen fick istället sämre förbättring av sin impulskontroll och andra adhd-symtom än barnen som fick placebo.


– Våra resultat visar att tillskott av fiskolja är minst lika effektiva när det gäller ökad uppmärksamhet som de vanliga läkemedelsbehandlingarna hos barn med adhd och brist på omega-3, säger Jane Chang som är en av forskarna vid King's College. Men man kan också få för mycket av det goda, så föräldrar bör alltid rådfråga läkare innan de ger sina barn fiskolja.


Omega-3 säkrare än centralstimulerande läkemedel

Standardbehandlingarna som till barn med adhd inkluderar centralstimulerande, amfetaminliknande medel som metylfenidat (t.ex. Ritalin). Förbättringen i uppmärksamhet med metylfenidat beräknas till 0,22–0,42 medan omega-3-tillskottet i den här studien gav en genomsnittlig effekt på 0,89 hos barn med brist på EPA.


Forskarna skriver att standardläkemedlen ofta ger biverkningar som sömnlöshet, risk för drogmissbruk och förändringar i blodtryck, hjärtfrekvens och kroppsvikt. De menar att omega-3 har en mycket säkerhetsprofil i jämförelse och att det tolereras väl.


Behov av individanpassad behandling

Forskarna lyfter också behovet av att utgå från den enskilda patientens näringsbehov, eftersom omega-3 bara fungerar för vissa barn med adhd. Tidigare forskning från samma forskargrupp har visat att barn med brist på omega-3 har svårare symtom på adhd.


– För barn med omega-3-brist kan tillskott av fiskolja vara ett bra alternativ, säger professor Carmine Pariante som ledde studien. Vår undersökning kan ses som vägledande för behandling med andra näringsämnen, och vi bör utnyttja fördelarna med ”individanpassad psykiatri” för barn med adhd.


Professor Kuan-Pin Su vid China Medical University i Taichung i Taiwan, där studien utfördes, konstaterar att det är vanligare med höga halter EPA i asiatiska länder än i Nordamerika och många europeiska länder där man inte äter lika mycket fisk och skaldjur.


– Det är möjligt att brist på EPA förekommer oftare bland barn med adhd i länder med lägre fiskkonsumtion, och att tillskott av fiskolja kan ge större fördelar där än i vår studie, säger han.


Vanliga symtom vid brist på omega-3

Torr, fjällande och ibland knottrig hud, eksem, torra naglar och torra ögon är typiska symtom på för låga omega-3-nivåer i kroppen. Brist kan bekräftas genom blodprov. Det test som användes i den här studien (gaskromatografi av fettsyrametylestrar) är dock bara tillgängligt för forskningsändamål.


RelateratKälla:

King’s College London. Omega-3 fish oil as effective for attention as ADHD drugs for some children. Pressmeddelande 2019-11-20.


Studien:


3 168 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page