top of page
  • Helene Sandström

Ny studie visar hur kronisk stress främjar cancer och att C-vitamin kan hjälpa

Uppdaterat: 27 aug. 2019

Forskare vid Illinois universitet i USA har upptäckt hur kronisk stress främjar bröstcancer, och att C-vitamin kan vara en effektiv behandling mot cancerns utveckling.


Det är känt sedan tidigare att stress kan öka risken för utveckling av bröstcancer, men inte hur detta går till. En ny studie som publicerats i Journal of Clinical Investigation förklarar nu hur stress kan öka cancerrisken. Det handlar om stresshormonet adrenalin som frisätter en rad biokemiska reaktioner som gynnar bröstcancerns tillväxt och spridning.


I studien tog forskarna först reda på vilka effekter kronisk stress har på tillväxten hos cancerns stamceller, en ny twist på tidigare forskning som inte fokuserat på de här självförsörjande ”evighetscellerna”.


– Även om man dödar alla celler i en tumör, kommer tumören att fortsätta växa och sprida sig om inte stamcellerna eller modercellerna dör. Det här är en av de första studierna som kopplar kronisk stress till just cancerstamcellernas tillväxt vid bröstcancer, säger Keith Kelley, medförfattare till studien och professor emeritus vid College of Medicine på Illinois universitet.


Snabbare tumörtillväxt vid stress

För att göra detta inducerade de kronisk stress hos möss genom att placera dem i små utrymmen som begränsade deras rörelser. Alla möss stressades i en vecka innan de inokulerades med bröstcancerceller från antingen människor eller möss. Mössen delades sedan in i två grupper, en kontrollgrupp som flyttades till burar med gott om utrymme, och en stressad grupp som fick stanna i de små burarna i ytterligare 30 dagar.


Mössen som upplevde kronisk stress uppvisade beteendemässiga förändringar som överensstämde med ångest och depression. Deras tumörer växte också snabbare och de hade fler cancerstamceller än mössen i de stora burarna.


När man nu etablerat en koppling mellan kronisk stress, humörförändringar och ökad tillväxt av cancerstamceller fortsatte forskarna att undersöka de underliggande biokemiska mekanismerna som fick stressen att öka cancercellernas tillväxt.


– Nätverket med direkta signaler mellan stressmekanismer och cancerframkallande mekanismer är fortfarande nästan helt okänt, säger Quentin Liu, studiens huvudforskare som är verksam vid institutet för cancerstamceller på Dalians medicinska universitet i Kina.


– En bättre förståelse av biokemin som orsakar stress att öka cancercellernas tillväxt kan leda oss mot riktade läkemedelsbehandlingar som den vi upptäckte i det här arbetet.


Adrenalin ökar mjölksyrahalten

Flera beviskedjor ledde forskarna till adrenalin, ett av kroppens viktigaste stresshormoner. Först såg de att adrenalinnivåerna var tydligt förhöjda hos de stressade mössen. Sedan upptäckte de att tumörerna och antalet cancerstamceller minskade signifikant när de stressade mössen fick en behandling som gjorde att en receptor som binder adrenalin – ADRB2 – inaktiverades.


– När man pratar om stress tänker de flesta på kortisol och att det dämpar immunförsvarets funktioner. Men märkligt nog var kortisolhalten faktiskt lägre efter en månad stress, säger Keith Kelley.


När adrenalin binder till ADRB2-receptorn stiger nivåerna av ett enzym som kallas laktatdehydrogenas (LDH). Under normala omständigheter inleder det här enzymet en energiomsättningsprocess som gör att kroppen får extra energi i stressituationer som den kan använda till ”kamp–flyktreaktioner”.


Cancerceller behöver mjölksyra

Vid kronisk stress med höga adrenalinnivåer aktiveras emellertid LDH till att producera mjölksyra, och cancerceller behöver mjölksyra för att få energi. Om en kroniskt stressad individ producerar för mycket LDH aktiveras cancerorsakande gener och cancerceller kan börja växa till.


– Den här informationen visar på en ny mekanism som förklarar hur höga adrenalinnivåer som orsakats av kronisk stress främjar utveckling av bröstcancer genom en direkt effekt på cancerstamcellerna, säger Quentin Liu.


För att utvärdera vilken klinisk nytta det här fyndet skulle kunna ha, mätte forskarna adrenalinhalten i blodet på 83 bröstcancerpatienter. Kvinnor med höga halter av adrenalin hade också höga nivåer av LDH-enzymet i biopsier som tagits av deras bröstcancervävnad och jämförts med intilliggande frisk vävnad. En viktig observation som stämmer väl överens med det forskarna såg hos mössen var att patienter med hög adrenalinhalt i blodet hade signifikant sämre överlevnad totalt sett och sämre sjukdomsfri överlevnad jämfört med patienter med låga adrenalinnivåer.


C-vitamin minskar produktionen av mjölksyra

I ett slutligt test odlade forskarna bröstcancerceller i labbet och exponerade dem för ett stort antal cancerläkemedel som alla var godkända av FDA. Flera av läkemedlen, men också vanligt C-vitamin, minskade produktionen av LDH. När C-vitamin injicerades intravenöst hos de stressade mössen, minskade deras tumörer.


Forskare har länge misstänkt att C-vitamin skulle kunna användas för att motverka cancer och flera kliniska prövningar har gett positiva resultat. Den här studien bidrar till ytterligare en förståelse för C-vitaminets biokemiska mekanismer som kan vara relevanta för bröstcancerpatienter som lider av kronisk stress.


– Sammantaget visar de här resultaten att C-vitamin kan vara ett effektivt medel att sätta in mot cancer hos patienter som lider av kronisk stress, säger Liu.Studien: Cui B., Luo Y., Tian P., Peng F., Lu J. m.fl. Stress-induced epinephrine enhances lactate dehydrogenase A and promotes breast cancer stem-like cells. Journal of Clinical Investigation (2019).


En ny studie på möss visar att adrenalin (epinefrin) orsakar en rad reaktioner som främjar tillväxten av cancer hos kroniskt stressade bröstcancerpatienter. Bild: Quentin Liu, via Journal of Clinical Investigation

3 148 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page