top of page
  • Helene Sandström

Ny forskning visar på K-vitaminets betydelse för hjärt-kärlhälsan

Brist på ett protein som är beroende av K-vitamin kan öka risken för stela och förkalkade blodkärl, enligt två nya studier som ringar in det här komplexa vitaminet.


Den ena studien gjordes av typ 2-diabetes och publiceras i American Journal of Hypertension i februari i år. Utifrån data som hämtats från 66 diabetiker såg forskarna att halten av ett inaktivt protein som kallas MGP (matris-Gla-protein) hade samband med stela blodkärl. Proteinet måste aktiveras med hjälp av K-vitamin för att motverka förkalkningar av kärlen.


”Våra resultat lägger grunden för fortsatta studier av huruvida K-vitamintillskott kan minska artärstelhet vid typ 2-diabetes”, skriver forskarna i studierapporten.


Ett liknande samband rapporterades i tidskriften Nephron i december förra året. I den här studien, som omfattade 83 personer med kronisk njursjukdom, såg man också att brist på aktiverat MGP kunde förknippas med förkalkade blodkärl och ökad artärstelhet.

Oftast är det förfettning av ådrorna som avses när man pratar om åderförkalkning (ateroskleros), medan ”riktig” åderförkalkning i form av förkalkade, stela kärl inte har tagits på lika stort allvar. Enligt Peter Stenvinkel, professor och överläkare vid njurmedicinska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, är inflammation, K-vitaminbrist och warfarinbehandling bidragande orsaker till förkalkningsprocessen. 


Du kan läsa mer om K-vitaminets olika former och deras funktioner i Nutritionsguiden.

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page