top of page
  • Helene Sandström

Näringsämnen kan bidra i kampen mot coronaviruset

Uppdaterat: 12 mars 2020

Olika näringsämnen och växtbaserade preparat skulle kunna ge lindring åt människor som smittats av influensavirus, däribland det nya coronaviruset. Det menar författarna till en ny forskningsöversikt som publicerats i tidskriften Progress in Cardiovascular Diseases.


De amerikanska forskarna James DiNicolantonio och Mark McCarty har sammanställt en översikt av olika studier om växt- och näringsämnen som visat effekt mot influensavirus. Syftet är att lyfta fram naturliga hjälpmedel i kampen mot virus som SARS-CoV-2, det nya coronaviruset som orsakar infektionen covid-19.

De preparat som tas upp i översikten är betaglukaner från jäst, fläderbärsextrakt, glukosamin, liponsyra, n-acetylcystein, selen, spirulina och zink. Författarna skriver att dessa skulle kunna minska symtomens svårighetsgrad vid infektion av influensavirus och SARS-CoV-2.


– Det är tydligt i studier på både männi-skor och djur att vissa näringsämnen har virushämmande effekt, säger James

DiNicolantonio. Eftersom det inte finns någon behandling mot covid-19 och få verksamma behandlingar mot vanlig influensa, hoppas vi på att få se fler studier där de här näringsämnena testas som lindrande medel för människor som smittats med höljeförsedda RNA-virus.


Potential för bättre virusförsvar

Både influensa och coronavirus orsakar en inflammatorisk reaktion i lungorna som kan leda till akuta andningsbesvär, organsvikt och död. En del näringsämnen kan enligt DiNicolan-tonio och McCarty bidra till att minska den här inflammationen i lungorna, medan andra kan öka halten av interferon – ett ämne som kroppen tillverkar för att angripa virusinfektioner.


”Även vissa växtbaserade preparat”, skriver de i översikten, ”har visat potential för att kontrollera eller mildra symtomen på infektioner av influensavirus och andra RNA-virus”. Särskilt fläderbärsextrakt har i flera studier gett effekt mot influensa och förkylning, men det är fortfarande oklart exakt hur det fungerar i kroppen.

DiNicolantonio och McCarty betonar också vikten av att se till att smittade patienter har tillräckliga nivåer av mineralet zink, särskilt när det gäller mycket unga och äldre personer, eftersom zink bidrar till att immunförsvaret fungerar effektivare.


– Med tanke på det stora intresset som nu riktas mot allvarliga virusinfektioner, särskilt coronavirus och influensa, borde detta vara intressant för specialister på hjärt-

kärlsjukdomar men också för läkare med andra inriktningar, säger kardiologen Carl Lavie, chefredaktör för tidskriften Progress in Cardiovascular Diseases, i en kommentar om artikeln.Observera att en forskningsöversikt som den här inte ger några bevis om effekt utan bara rekommendationer om vidare forskning. Vid misstanke om covid-19-smitta ska du alltid kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.


Källa:


Forskningöversikten:1 382 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page