top of page
  • Helene Sandström

Näringsämnen förbättrar effekten av antidepressiv medicin

En stor internationell genomgång har funnit att flera olika näringsämnen ökar effekten av antidepressiva läkemedel hos personer med klinisk depression, och speciellt bland dem som svarar dåligt på vanlig medicinering.


Forskare från Harvard och universitetet i Melbourne har analyserat 40 kliniska prövningar av näringsämnen i kombination med antidepressiva mediciner. Resultatet visar att omega 3-fettsyror, metylfolat (den bioaktiva formen av folat) och D-vitamin kan ha en förstärkande effekt på medicineringen.

– Det starkaste fyndet från vår granskning var att fiskolja med omega 3 i kombination med antidepressiva har en statistiskt signifikant effekt över placebo, säger forskaren Jerome Sarris, som ledde arbetet, i en artikel som publicerats av University of Melbourne. Många studier har visat att omega 3 har mycket god effekt på hjärnans hälsa och humöret, men det här är den första analysen som granskat användningen av omega 3 i kombination med antidepressiv medicin.

– Skillnaden för patienterna som tog både antidepressiva och omega 3 var stor jämfört med placebo. Det är en spännande upptäckt eftersom vi med detta har en säker, evidensbaserad metod som skulle kunna bli en konventionell behandling.


Metylfolat bättre än vanligt folat Forskargruppen från Melbourne fann också bevis för att metylfolat och D-vitamin har humörreglerande verkan när de tas med antidepressiva läkemedel. Intressant nog uppvisade inte vanligt folat samma positiva resultat som metylfolat. Enligt forskarna kan det vara ett tecken på att en stor andel av den studerade befolkningen har en genvariant (MTHFR) som minskar kroppens omsättning av folat, vilket visar på vikten av att använda den naturliga, bioaktiva formen av ämnet.

Många som lider av depression får ingen lindring efter en eller ett par kurer med antidepressiv medicin, enligt Jerome Sarris. Förhoppningen är därför att en kombination av läkemedel och näringsämnen ska ge den drabbade den extra skjuts som behövs för att en återhämtning ska ske.

Sarris menar dock att läkare kan vara tveksamma till att skriva ut näringsämnen tillsammans med läkemedel på grund av att det rått brist på vetenskapliga bevis kring deras effektivitet.

– Läkare är medvetna om fördelarna med omega 3-fettsyror, men är förmodligen

omedvetna om att de kan kombineras med antidepressiv medicin för ett potentiellt bättre resultat.


Patienterna använder näringstillskott vare sig läkaren vet om det eller inte Forskarna fann inga större problem med kombinationsbehandlingen, men betonar att man alltid ska rådgöra med sin läkare innan man tar näringstillskott om man medicinerar med antidepressiva läkemedel. De understryker också att olika näringstillskott kan skilja sig åt i kvalitet.

– Vi säger inte att folk ska rusa ut och köpa stora mängder kosttillskott. Prata alltid med din läkare först innan du ändrar eller inleder en behandling, säger Jerome Sarris i artikeln från University of Melbourne.

I dagsläget genomför den australiska forskargruppen en statligt finansierad studie National Health och Medical Research Council av en kombination av de olika näringsämnena mot depression.

Enligt Michael Berk, professor i psykiatri vid universitet i Melbourne, är depression ett av dagens största folkhälsoproblem. Han menar att bara omkring en tredjedel av de som behandlas med antidepressiva läkemedel får god lindring. En tredjedel svarar inte alls på dem, medan en av tre får måttlig lindring.

–Allt som kan bidra till bättre behandling av den här utbredda och handikappande sjukdomen är bra, säger han i University of Melbournes artikel.

Professor Berk konstaterar att många läkare är skeptiska till kosttillskott, men att en stor andel av patienterna tar tillskotten, oavsett om läkare känner till det eller inte.

– Därför är det viktigt på folkhälsonivå att ha bevis på vilka ämnen som är användbara och vilka som inte är det.


Källa: Supplements supercharge antidepressants


Studien: Sarris J, Murphy J, Mischoulon D, Papakostas GI, Fava M, Berk M, Ng CH. Adjunctive Nutraceuticals for Depression: A Systematic Review and Meta-Analyses. Am J Psychiatry. 2016 Apr 26:appiajp201615091228.

145 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page