top of page
  • Helene Sandström

Morötter inte lika nyttiga utan rätt enzym

Upp till 50 procent av befolkningen är dåliga på att omvandla betakaroten i frukt och grönt till A-vitamin. Följden kan bli brist på A-vitamin och högre nivåer av LDL-kolesterol i blodet. Lösningen är att få i sig färdigomvandlat A-vitamin från animaliska livsmedel.


Studier av möss och människor har visat att betakaroten som omvandlas till A-vitamin minskar halten av det ”dåliga” kolesterolet i blodet. Därför kan betakaroten skydda mot utveckling av plack i blodkärlen (ateroskleros).


– Hjärt-kärlsjukdom är den största dödsorsaken över hela världen, säger Jaume Amengual, docent i person-anpassad nutrition vid Institutionen för livsmedelsvetenskap på Illinois universitet i USA.


Han och hans team har gjort två olika studier för att förstå hur betakaroten påverkar hjärt-kärlhälsan. De upptäckte då ett viktigt steg i betakarotenets omvandling till A-vitamin.


Hälften av oss behöver mer animalisk kost

Morötter är en bra källa till betakaroten. Men för att den här fettlösliga antioxidanten ska omvandlas till A-vitamin (retinol) måste ett enzym aktiveras i kroppen, som kallas BCO1 (betakarotenoxygenas 1).


Beroende på vilken genvariant du har ärvt, har du antingen en mer aktiv eller en mindre aktiv version av BCO1. De 50 procent av befolkningen som har den mindre aktiva varianten av enzymet kan behöva mer A-vitamin från animaliska källor, menar Jaume Amengual.


I den första studien som han och hans kollegor gjorde, analyserade de blod- och dna-prover från 767 friska unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Som förväntat hittade de en korrelation mellan aktiviteten hos BCO1-enzymet och halten av dåligt kolesterol.


– Människor med genvarianten som associeras med ett aktivare BCO1- enzym hade lägre kolesterolnivåer i blodet. Det var vår första observation, berättar Jaume Amengual.


A-vitamin minskar blodfetterna

För att följa upp det här resultatet gjorde de en andra studie, den här gången på möss.


– I studien på människor såg vi att kolesterolhalten var högre hos människor som inte producerar lika mycket A-vitamin. Men för att ta reda på om den observationen gäller även på lång sikt skulle vi behöva vänta 70 år och se om de människorna drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. För att slippa vänta så länge använder vi djur i vissa studier.


– De viktigaste resultaten från studien på möss stämmer överens med det vi såg i studien av människor, fortsätter Jaume Amengual. När vi gav betakaroten till mössen sjönk deras kolesterolnivåer och de fick mindre problem med ateroskleros eller plack i blodkärlen. Det innebär att möss som får betakaroten har ett bättre skydd mot ateroskleros än de som inte får det här ämnet i kosten.


I studien på möss tittade forskarna också på var i kroppen den här effekten uppträder.

Det är levern som ansvarar för produktion och frisättning av lipoproteiner som kolesterol i blodomloppet.

– Vi såg att mössen med mer A-vitamin inte hade lika mycket fett i blodet.


Mycket betakaroten kan betyda sämre omvandling

Den nya kunskapen om BCO1-enzymets koppling till kolesterol är viktig. Normalt brukar höga nivåer av betakaroten i blodet förknippas med hälsofördelar. Men resultaten från den här studien visar att det också kan vara ett tecken på mindre aktivitet hos BCO1-enzymet, vilket alltså innebär att man inte är lika bra på att omvandla betakarotenet i maten till A-vitamin.


– Upp till 50 procent av befolkningen har den mindre aktiva varianten av enzymet, konstaterar Jaume Amengual. Det betyder att deras produktion av A-vitamin från växtbaserade källor går långsammare, och att de behöver få i sig färdigt A-vitamin från animaliska livsmedel.


Läs mer:

Källa:

University of Illlinois Urbana-Champaign. Carrots are healthy, but active enzyme unlocks full benefits. Pressmeddelande 2020-12-11.


Studierna:

Amengual J, Coronel J, Marques C, Aradillas-García C, Morales JMV, Andrade FCD, Erdman JW, Teran-Garcia M. β-Carotene Oxygenase 1 Activity Modulates Circulating Cholesterol Concentrations in Mice and Humans. J Nutr. 2020 Aug 1;150(8):2023-2030.


Zhou F, Wu X, Pinos I, Abraham BM, Barrett TJ, von Lintig J, Fisher EA, Amengual J. β-Carotene conversion to vitamin A delays atherosclerosis progression by decreasing hepatic lipid secretion in mice. J Lipid Res. 2020 Nov;61(11):1491-1503.1 015 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page