top of page
  • Helene Sandström

Probiotika minskade benskörhet med hela 50 procent

För första gången i världen har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att probiotika – kosttillskott med hälsofrämjande bakterier – kan användas för att påverka människans skelett. Bland äldre kvinnor som fick probiotika halverades benförlusten jämfört med kvinnor som bara fick placebo. Forskningen öppnar för ett nytt sätt att förbygga frakturer hos äldre.


Benskörhet, eller osteoporos, innebär att skelettet blir poröst och försvagas, så att benen kan brytas redan vid låg belastning, exempelvis vid ett fall från stående. Andelen i befolkningen med osteoporos ökar med åldern, och efter 80 år har en majoritet av kvinnorna sjukdomen.

– Det finns i dag effektiva läkemedel som ges vid osteoporos, men eftersom benskörheten sällan upptäcks före den första frakturen finns det stort behov av förebyggande behandlingar, säger Mattias Lorentzon som är överläkare och professor i geriatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det här är första gången forskare visar att det går att halvera den åldersberoende benförlusten hos äldre kvinnor om de får hälsofrämjande bakterier, så kallad probiotika.


Förlorade bara hälften så mycket benmassa Studien, vars resultat publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine, genomfördes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Nittio äldre kvinnor, i genomsnitt 76 år gamla, lottades till att ta antingen ett pulver som innehöll probiotika eller ett placebopulver varje dag i ett år. Studien var dubbelblind, så varken forskarna eller försökspersonerna visste vilka som fick den aktiva behandlingen med mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri och vilka som fick placebo utan bakterier.

– Efter ett år, när vi avslutade studien, mätte vi benförlusten i kvinnornas underben med datortomografi, och jämförde med de mätningar vi gjorde när studien inleddes. De kvinnor som fick pulver med aktiva bakterier hade bara förlorat hälften så mycket ben i skelettet jämfört med de som fått inaktivt pulver, säger Anna Nilsson, överläkare och docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Hon fortsätter: – Ett annat positivt resultat från studien var att behandlingen tolererades väl och att den inte gav mer biverkningar än för de kvinnor som fick placebo.


Ett paradigmskifte Det finns forskning som visat att tarmbakterier påverkar skelettet hos möss, men detta är den första studien där probiotika användes för att minska benförlusten hos äldre människor. Upptäckten kan få stor betydelse i framtiden:

– Äldre kvinnor är den grupp i samhället som har störst risk att drabbas av benskörhet och frakturer. Att vi kunnat visa att behandling med probiotika kan påverka deras benförlust innebär ett paradigmskifte. Probiotikabehandling kan bli ett effektivt och säkert sätt att förhindra uppkomsten av benskörhet hos många äldre i framtiden, säger Mattias Lorentzon.

Lactobacillus reuteri 6475 är en bakterie som anses ha flera hälsofrämjande egenskaper och liknande bakterier används redan i en rad olika kosttillskott på marknaden. Bakterien finns naturligt i människans mag-tarmkanal. Bakterier i mage och tarm har fått stor uppmärksamhet de senaste åren eftersom sammansättningen i vår tarmflora visat sig ha samband med sjukdomar som diabetes och fetma. Mekanismerna, det vill säga hur det går till när bakterierna ger olika effekter i kroppen, är ännu inte klarlagda.


Källa: Göteborgs universitet. Probiotika kan skydda skelettet hos äldre kvinnor.

Pressmeddelande 2018-06-21.

222 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page