top of page
  • Helene Sandström

Minskad risk för cancer med D-vitamintillskott? Det beror på hur man tolkar resultaten.

En ny studie av D-vitamin som publicerats i JAMA tyder på att äldre kvinnor kan minska sin cancerrisk genom att ta tillskott av D-vitamin. Men riskminskningen gäller bara om de har en D-vitaminhalt som understiger standardmålvärdet. Det innebär att olika artiklar i medierna kan ge helt motsatta budskap.

Den fyra år långa prövningen omfattade 2 303 friska kvinnor som var 55 år eller äldre i. Hälften av kvinnorna fick 2 000 IE D-vitamin och 1 500 mg kalcium varje dag i fyra år, medan den andra gruppen fick identiska placebopiller.


Kvinnorna som tog D-vitamin- och kalciumtillskott hade 30 procents lägre risk att drabbas av cancer. Skillnaden i cancerförekomst mellan grupperna nådde dock inte riktigt upp till gränsen för statistisk signifikans. Men ytterligare analyser av kvinnornas D-vitaminnivåer i blodet, särskilt 25-hydroxivitamin-D (eller 25[OH]D), visade att nivåerna var betydligt lägre hos de kvinnor som utvecklade cancer under de fyra åren jämfört med de som förblev friska.


Den genomsnittliga halten av 25(OH)D i kvinnornas blod vid studiens början var 82 nmol/L. Det värdet är högre än standardmålvärdet som för närvarande ligger på 50–80 nmol/L, enligt olika källor. Det kan innebära att högre D-vitaminnivåer än de som rekommenderas idag krävs för att få en väsentlig minskning av risken för cancer.


– Den här studien tyder på att högre nivåer av 25(OH)D i blodet kan förknippas med lägre cancerrisk, säger ansvariga forskaren Joan Lappe som är professor i medicin vid Creighton University i Nebraska.

Studien visar att högre koncentrationer av 25 (OH) D i blodet, i samband med tillskott av D3-vitamin och kalcium, kan minska risken för cancer. De här resultaten bidrar till en ökande mängd vetenskapliga fynd, bland annat resultaten från en tidigare, liknande randomiserad och kontrollerad klinisk prövning, som tyder på att D-vitamin är ett viktigt verktyg i kampen mot cancer.


Enligt Joan Lappe behöver de flesta celler i kroppen D-vitamin för att fungera korrekt.

– Utan tillräckligt med D-vitamin kan normalt fungerande celler omvandlas till elakartade celler.


Olika vinklar i medierna Studien publicerades i den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA). Till skillnad från pressmeddelandet som gått ut från Creighton University i Nebraska där studien genomfördes, valde JAMA Network Journals att lyfta fram budskapet att D-vitamin- och kalciumtillskott inte minskar cancerrisken med någon statistiskt mätbar andel. Detta stämmer alltså om man inte tar hänsyn till de ytterligare analyserna som visade att kvinnorna med lägre halter hade störst nytta av kosttillskotten.

JAMAs pressmeddelande varnar också för eventuella negativa biverkningar i form av njurstensbildning. 16 deltagare i tillskottsgruppen drabbades nämligen av njursten, men bara 10 deltagare i placebogruppen. Dessutom hade sex deltagare i tillskottsgruppen för högt kalciumvärde, men bara två i placebogruppen.


Vad som inte framkommer är att upptaget av magnesium minskar vid högt intag av kalcium och D-vitamin. För låg magnesiumhalt kan eventuell öka bildningen av njursten. D-vitamin- och kalciumtillskott kan därför med fördel tas tillsammans med magnesium.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page