top of page
  • Helene Sandström

Mindre stök i Londonskola efter 12 veckors näringstillskott

Forskning från Oxford University tyder på att barn och unga som får i sig lite fisk i kosten kan ha nytta av näringstillskott med vitaminer, mineraler, antioxidanter och omega-3-fettsyror.


196 friska skolbarn i åldern 13 till 16 år delades upp i två grupper. Hälften fick kosttillskott i form av en multivitamin-mineral plus antioxidanter och omega-3-fettsyror och den andra hälften fick placebo. Varken forskarna eller barnens lärare visste vilka barn som ingick i vilken grupp under studiens gång.

Blodprover som togs vid studiens start visade att barnen hade låga nivåer av de flesta näringsämnen till att börja med. Exempelvis hade de bara 4 procent av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som bör utgöra 8 procent av fettet vi har i kroppen. I sin rapport understryker forskarna att omega-3 är särskilt viktigt för hjärnans utveckling under puberteten. Under de tolv veckorna som försöket pågick ökade emellertid de här värdena markant i gruppen som fick kosttillskott.

Efter tolv veckor hade försöksgruppen klart bättre resultat på en skattningsskala för beteende (CAARS) än placebogruppen. Barnens förmåga att sitta still och koncentrera sig hade förbättrats avsevärt, till skillnad från placebogruppen vars beteende tvärtom hade försämrats.

Bland de barn som var mest utagerande i försöksgruppen minskade störningarna i klassrummet till hälften.

– Vår forskning bidrar till de växande bevisen för att näring kan påverka den kognitiva hälsan och barns beteende, säger nutritionisten Jonathan Tammam som ledde studien. Han anser att näringsbehandling med ett brett spektrum av vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror skulle kunna användas för att förbättra kognitiv hälsa och beteende.Mer information: http://www.ifbb.org.uk/news/robert-clack-school-study/

75 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page