top of page
  • Helene Sandström

Mer C-vitamin krävs för att mota förkylningen

Större doser C-vitamin – upp till 8 gram per dag – kan minska längden på infektioner i övre luftvägarna, enligt en ny forskningsanalys från Helsingfors universitet.


Tidigare studier av olika djurarter har visat att C-vitamin kan förebygga och lindra infektioner som orsakats av olika bakterier och virus. Försök som gjorts på människor bekräftar att det finns en statistiskt mätbar skillnad mellan intag av C-vitamin och placebo, men det är oklart hur mycket C-vitamin som behövs.


Vanlig förkylning är den typ av infektion hos människor som har undersökts mest för att testa C-vitaminets effekter. Problemet är att forskarna oftast använt en relativt låg dos – 1 gram per dag – i de här undersökningarna.


Dosberoende effekt I de få studier där mer än 1 gram per dag har använts, har man vanligen sett bättre resultat, vilket tyder på att C-vitamin har en dosberoende effekt. Men det är svårt att dra definitiva slutsatser eftersom det finns många andra skillnader mellan de olika studierna. Det bästa sättet att testa dos-responsen på är därför att göra en prövning med slumpmässigt utvalda försöksgrupper som får samma virusexponering och olika doser av C-vitamin.


Läkaren Harri Hemilä vid universitetet i Helsingfors har analyserat resultaten från två sådana randomiserade försök där man undersökt effekten av två olika C-vitamindoser på människor med förkylning. I det första försöket fick två grupper äta 3 gram C-vitamin per dag, medan en tredje grupp fick 6 gram per dag och en fjärde grupp fick placebo.


Förkylningens varaktighet minskade med 17 procent i gruppen som fick 6 gram per dag jämfört med placebogruppen. De som fick 3 gram C-vitamin hade bara hälften så bra effekt som 6-gramsgruppen.


I det andra försöket som Hemilä analyserat gavs 4 respektive 8 gram C-vitamin per dag, eller placebo, till olika grupper, men bara på förkylningens första dag.


Jämfört med placebogruppen minskade längden på förkylningen med 19 procent hos dem som fick 8 gram, vilket var en dubbelt så hög effekt som i 4-gramsgruppen.


Båda försöken visar alltså på ett betydande dos-responsförhållande mellan C-vitamindosen och förkylningens varaktighet. Enligt Hemiläs analys var det här dos-responsförhållandet ganska linjärt upp till nivån på 6–8 gram per dag. Han menar därför att det är möjligt att ännu högre doser kunde ha lett till ytterligare förkortning av förkylningens varaktighet.


Effektivaste dosen kan vara upp till 15 mg Enligt Harri Hemilä finns det fallrapporter som tyder på att den bästa C-vitamindosen kan ligga på omkring 15 gram per dag för att lindra förkylning, men sådana doseringar har inte prövats i vetenskapliga studier ännu.


Hemilä drar slutsatsen att C-vitamin tycks ha en konsekvent effekt vid vanliga förkylningar och tillägger att vitaminet dessutom är säkert och billigt att ta som tillskott. Han menar därför att det kan vara värt för enskilda personer som lider av vanlig förkylning att testa om 8 gram C-vitamin per dag fungerar för dem. Han påpekar dock att man måste börja ta C-vitamin så fort man känner av de första förkylningssymtomen för att få bästa effekt.


Källa: Harri Hemila. Vitamin C and Infections. Nutrients, 2017; 9 (4): 339

70 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page