top of page
  • Helene Sandström

Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Livsmedelsverket påbörjar nu en utredning om gränsvärden för kosttillskott i Sverige.


I dagsläget finns det inga gemensamma maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott i EU. Flera europeiska länder, däribland Danmark, Norge och Storbritannien, har därför valt att göra nationella riskbedömningar och fastställa egna gränsvärden.


En fördel med sådana maxdoser är att det blir tydligt för både konsumenter och livsmedelsbranschen vad man har att rätta sig efter. En nackdel är att maximivärden kan medföra en obalans på den svenska marknaden om konsumenterna vänder sig till företag utanför Sverige för att köpa produkter som saknas på den inhemska marknaden. Det innebär att det blir svårare att kontrollera inköpskanalerna, vilket kan öka riskerna för konsumenterna.


Riskutvärderingar Livsmedelsverket kommer att utföra separata riskvärderingar för varje vitamin och mineral i syfte att fastställa vilka mängder som kan utgöra en hälsorisk för människor.

Om det saknas tillräckligt med vetenskapligt underlag för att avgöra maximivärdet för ett visst ämne, kommer värdet att fastställas enligt försiktighetsprincipen.  Om det vetenskapliga underlaget visar att det inte finns några hälsomässiga risker, kommer inget maximivärde att fastställas.


Konsekvensutredning Samtidigt med riskutvärderingarna ska en konsekvensutredning göras för att ta reda på hur konsumenter, livsmedelsföretagare och kontrollmyndigheter berörs av bestämmelserna. Livsmedelsverket kommer också att ta reda på vilka effekter som maxdoserna haft i Danmark och Norge, både för kontrollen och för marknaden.


Samråd med kontrollmyndigheter och livsmedelsbranschen kommer att ske under arbetets gång. Det är emellertid inte förrän förslagen på maxdoser har gjorts som det går att säga vilka faktiska konsekvenser som kan uppstå. Besluten om maxdoser beräknas enligt Livsmedelsverket vara klara hösten 2020.


Källa: Livsmedelsverket. Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Pressmeddelande  2017-05-09.

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page