top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

Magen och hjärnan: Psykiska sjukdomar avspeglas i magtarmfloran


Foto: Shutterstock

En ny studie av studier (metaanalys) visar för första gången att personer som har diagnoserna depression, bipolaritet, schizofreni och ångest har en sak gemensamt – deras tarmflora är rubbad på ett likartat sätt.


De har för mycket bakterier som driver på inflammation och för lite antiinflammatoriska bakterier.


Hur sammansättningen av de cirka 100 000 miljarder bakterier som lever i din tjocktarm påverkar dig är för närvarande ett hett forskningsområde. Tarmfloran styr inte bara din maghälsa utan påverkar också hur din hjärna fungerar. På svenska kallas det tarm-hjärna-axeln.


Det är brittiska King’s College i London som är först med att identifiera ett likartat mönster i sammansättningen av tarmfloran vid ovan nämnda psykiatriska tillstånd. Artikeln har publicerats i JAMA Psychiatry.


Det visar sig att personer med ett flertal psykiatriska diagnoser exempelvis har sänkta nivåer av bakterierna, Faecalibacterium och Coprococcus, som är anti-inflammatoriska. Och förhöjda nivåer av Eggerthella som är pro-inflammatorisk, det vill säga driver på inflammation, som i sig kan vara början på alla möjliga sjukdomar.


Öppnar för nya behandlingsmöjligheter

Dataunderlaget för metaanalysen skalades ned från ursprungliga 59 studier till 34 som omfattade drygt 1500 personer med olika psykiska diagnoser och drygt 1400 kontrollpersoner. Detta klarläggande kan vara ett steg på vägen för att finna behandlingar som återställer balansen i tarmfloran.

Foto: Talip Özer/Pixabay

Sammansättningen av bakterier i tarmen påverkar även förmågan att bryta ned och ta upp läkemedel. Detta tros vara en del av förklaringen till att det varierar från person till person, när och om man får effekt av ett läkemedel och vilka biverkningar man får.


Vissa läkemedel måste aktiveras av tarmbakterier och vissa tarmbakterier inaktiverar läkemedel. I en framtid kanske man kan börja med att förbättra patientens magtarmflora för att få optimal effekt av läkemedelsbehandlingen.


Känslig tarm och hjärnan

Tilläggas kan när det gäller tarm-hjärna-axeln att tarmen och hjärnan knyts ihop genom vissa nerver. Den mest betydelsefulla sägs vara vagusnerven. Den går från roten av hjärnan ner till tarmsystemet och skickar signaler i båda riktningarna som påverkar såväl hjärnans som tarmens funktion.


Studier visar till exempel att personer som har IBS (Irritable Bowl Syndrom, en lättretbar och känslig tarm som arbetar sämre) och den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom (där vanligen tunntarmen och första delen av tjocktarmen är inflammerade) har en försämrad aktivitet i vagusnerven. Och att Foto: Alicia Harper/Pixabay

stress hindrar nervsignalerna som skickas från att komma fram.

3 141 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page