top of page
  • Helene Sandström

Livsstilsbehandling ger hopp för alzheimerpatienter

Uppdaterat: 24 sep. 2019

Demens och försämrad kognitiv förmåga är vanliga tillstånd som drabbar allt yngre människor, och Alzheimers sjukdom är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det finns inga läkemedel som kan återställa hjärnans minnesfunktioner, men ny forskning om livsstilsbehandlingar väcker hopp.


Neurologerna Dale Bredesen och Ken Sharlin har publicerat en rapport om resultaten från 100 fallstudier av amerikanska patienter med kognitiv försämring och diagnostiserad alzheimer. Fallen visar att försämringen faktiskt kan bromsas så att minnesfunktionen återställs, åtminstone till viss del.


”Det innebär inte att patienterna blir botade, men att deras sjukdomsförlopp avstannar och vänder”, rapporterar tv-kanalen CBS i Los Angeles i ett inslag om studien.


Dale Bredesens drygt tjugoåriga arbete med alzheimer har lett till att han identifierat flera undertyper av sjukdomen samt ett fyrtiotal faktorer som orsakar, driver på och vidmakthåller utvecklingen. Förutom ärftlighet och huvudskador kan det handla om saker som systemisk inflammation, insulinresistens och högt blodsocker, infektioner, hormonella förändringar och kronisk belastning av olika sjukdomsframkallande ämnen, bland annat mögelgifter.


– Det vi ser är att människor med kognitiv nedsättning vanligtvis har någonstans mellan 10 och 25 bidragande faktorer, säger han till CBS Los Angeles.


Tillsammans med ett team med läkare vid mottagningar runt om i USA och Australien har han bekräftat det han sett i sin tidigare, mindre studie, att en individanpassad behandling som identifierar och åtgärdar patientens orsaksfaktorer ofta ger positiva effekter. Om patienten behandlas tidigt i sjukdomsutvecklingen innan den kognitiva nedsättningen hunnit utvecklas till alzheimer är chansen stor att förloppet kan hejdas.


– Det här tyder på att en bredare behandlingsmetod kan vara effektivare än enskilda läkemedel för behandling av kognitiva besvär på grund av Alzheimers, menar Dale Bredesen.


Så här ser ett exempel ut på ett individanpassat program enligt Bredesens metod:

  • Stärkelserika kolhydrater, gluten och högraffinerade livsmedel uteslöts ur kosten.

  • Andelen grönsaker, bär, frukt och icke-odlad fisk ökades.

  • Meditation två gånger om dagen och yogaövningar för att hantera stress.

  • Tillskott av B-vitaminer (inkl. metylkobalamin), D3-vitamin, fiskolja och coenzym Q10 varje dag.

  • Nattsömnen förlängdes med hjälp av melatonin från 4–5 timmar till 7–8 timmar per natt.

  • Munhälsan förbättrades med hjälp av elektrisk tandborste och tandtråd.

  • Hormonbehandling genomfördes (patienten var en medelålders kvinna med klimakteriebesvär).

  • Fasta tolv timmar per dygn mellan kvällsmat och frukost och minst tre timmar mellan kvällsmat och läggdags.

  • En halvtimmes motion 4–6 dagar per vecka.


I boken Slutet för alzheimer redogör Dale Bredesen för sin forskning och hur behandlingarna fungerar.


Källor:


Studien:

Bredesen D.E., Sharlin K., Jenkins D. m.fl. Reversal of Cognitive Decline: 100 Patients. Alzheimers Dis Parkinsonism. 2019; 8(5).


1 189 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page