top of page
  • Helene Sandström

Kosttillskott säkrare än vad allmänheten får höra

Intag av kosttillskott ledde till 23 000 akutbesök 2014 enligt en forskningsstudie från förra året. Men Richard Kingston, professor i farmakologi vid universitetet i Minnesota, menar att många studier om kosttillskottens säkerhet feltolkas av medierna så att konsumenterna vilseleds till att tro att de är skadligare än vad de är.


Richard Kingston är chef för Minnesota Universitys center för kosttillskott och säkerhet. Centrets uppgift är att samla in, analysera och sprida information om hur säkra kosttillskotten som säljs i USA är.

Vid ett informationsmöte för representanter från USA:s kongress och näringslivet redogjorde Kingston för hur forskningen kring kosttillskottens säkerhet sällan grundas på ett tillräckligt stort sammanhang för att meningsfulla slutsatser ska kunna dras. Det bidrar till feltolkningar i medierna och felinformation till konsumenterna om att produkterna är mindre säkra än de oftast är.

Kingston gav flera exempel på bristande undersökningar, varav en publicerades iNew England Journal of Medicine 2015. Enligt den studien ledde intag av kosttillskott till 23 000 besök på 63 akutmottagningar i USA 2014. Ett faktum som förbisågs i medierna är att inte alla besök på akuten är likartade i fråga om hur svåra eller allvarliga besvären är. Kingston konstaterade till exempel att patienterna skickades hem igen i nästan 90 procent av fallen som gällde hjärtrelaterade besvär.

En annan skavank i studien var att hälsoprodukter som enligt regelverket inte ska definieras som kosttillskott ändå togs med. Även detta missade journalisterna.

– Om man ska ifrågasätta säkerheten hos en hel produktkategori är det viktigt att veta vad som faktiskt räknas som kosttillskott, sa Kingston.

Han påpekade också att mer än 20 procent av akutbesöken handlade om att barn utan föräldrars tillsyn fått i sig kosttillskott och att sådana fall sällan leder till någon behandling eller några negativa effekter trots att barnet tas till akuten för undersökning. Bland äldre vuxna bestod mer än en tredjedel av akutbesöken av sväljproblem som orsakats av storleken eller mängden piller. 10 procent av besöken, totalt sett, berodde på för hög dosering.


Informationsmötet sponsrades bland annat av amerikanska kongressens arbetsgrupp för kosttillskott. Vid mötet lyfte man också fram att konsumentsäkerheten är av största betydelse för kosttillskottsindustrin och att åtgärder ska vidtas för att upptäcka felmärkta eller uppblandade produkter.


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page