top of page
  • Helene Sandström

Koppling mellan magnesium och lägre risk för plötslig hjärtdöd hos äldre kvinnor

Enligt en ny studie kan magnesiumrik mat minska risken att dö i kranskärlssjukdom och plötslig hjärtdöd hos kvinnor som passerat klimakteriet.


De nya rönen bygger på data från den stora amerikanska undersökningen av kvinnors hälsa, Women’s Health Initiative.


Forskarna granskade magnesiumintaget hos över 153 000 kvinnor som passerat övergångsåldern och tittade på hur många som drabbats av dödlig kranskärlssjukdom och plötslig hjärtdöd efter 10,5 år. När resultaten justerats för olika störfaktorer kunde ett högre magnesiumintag kopplas till en statistiskt signifikant minskad risk.


Den andel av kvinnorna som fick i sig minst magnesium (189 mg per dag i genomsnitt) hade 19 procent större risk att dö av kranskärlssjukdom och 24 procent mindre risk för plötslig hjärtdöd jämfört med deltagarna som hade ett medelintag på 330 mg magnesium per dag.


– Om resultaten från den här studien bekräftas, bör framtida forskning ta reda på om kvinnor med hög risk kan ha nytta av magnesiumtillskott för att minska risken för kranskärlssjukdom med dödlig utgång, säger läkaren Susan G. Kornstein som är chefredaktör för tidskriften Journal of Women’s Health där studien publicerats.


Relaterat

För lite magnesium gör D-vitaminet ineffektivt

Magnesium säkert och verksamt mot depression

Bevis för att magnesium minskar risken för frakturer

Magnesium en nyckel till rätt dygnsrytm och energibalans


Nutritionsguiden: magnesium


Källa

EurekAlert. Could higher magnesium intake reduce fatal coronary heart disease risk in women? Pressmeddelande 2019-12-23.


Studien

Li J, Hovey KM, Andrews CA, Quddus A, Allison MA, m fl. Association of Dietary Magnesium Intake with Fatal Coronary Heart Disease and Sudden Cardiac Death. Journal of Women's Health. 2019 Dec 12.
764 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page