top of page
  • Helene Sandström

Klinisk studie ger stöd för D-vitamin mot covid-19

En studie av D-vitamin till covid-19-patienter gav häpnadsväckande resultat: Vitaminet minskade behovet av intensivvård från 50 procent till 2 procent.

I den här studien från Spanien lottades 76 sjukhuspatienter med covid-19 till att antingen ta kalcifediol (25-hydroxivitamin D3 – en variant av vitaminet som tas upp snabbare i kroppen) eller att ingå i en kontrollgrupp som inte fick något kalcifediol.

D-vitaminet gavs i mycket höga doser den första dagen, sedan hälften av den dosen på den tredje och sjunde dagen, och sedan en gång per vecka fram tills att patienterna skrevs ut eller lades in på intensivvårdsavdelning.

Grupperna överensstämde när det gällde ålder, kön och andra sjukdomar. Den enda skillnaden var att kontrollgruppen hade högre förekomst av högt blodtryck än D-vitamingruppen (57,69 % mot 24,19 %).


Bara en i D-vitamingruppen behövde intensivvård

Hälften (50 %) av de 26 patienter som ingick i kontrollgruppen var tvungna att vårdas på intensivvårdavdelningen, där två avled. Bland de 50 patienter som fick D-vitamin var det bara en som behövde intensivvård (2 %), och ingen i den här gruppen dog.

Trots att deltagarantalet var litet är de här resultaten statistiskt signifikanta.


”Vår pilotstudie visar att en hög dos kalcifediol ... minskade behovet av intensivvård hos patienter som behöver sjukhusvård på grund av bekräftad covid-19, skriver författarna till studien. ”Kalcifediol verkar minska sjukdomens svårighetsgrad, men det krävs större studier med korrekt matchade grupper för att få ett definitivt svar.”

Alla patienterna medicinerades också med läkemedlen hydroxiklorokin och azitromycin, eftersom dessa ansågs vara den bästa tillgängliga vården vid tidpunkten. Man kan alltså inte vara säker på om det var D-vitaminet på egen hand som gav det anmärkningsvärda resultatet.


D-vitaminbrist ökar risken för covid-19

Forskarna mätte inte patienternas D-vitaminnivåer, så man vet inte heller om de hade brist på D-vitamin när de skrevs in på sjukhuset. En ny rapport från Chicagos universitet tyder dock på att D-vitaminbrist ökar sannolikheten att smittas av coronaviruset.

– D-vitamin är viktigt för immunförsvarets funktioner, och tillskott av D-vitamin har visat sig minska risken för virusinfektioner i luftvägarna, säger läkaren David Meltzer som är huvudförfattare till den amerikanska rapporten.

– Vår statistiska analys tyder på att detta gäller även för covid-19.

Forskargruppen vid Chicagos universitet gick igenom tester från 489 patienter vid sjukhuset UChicago Medicine, vars D-vitaminhalt hade mätts inom ett år innan de testades för covid-19. Sannolikheten för brist på D-vitamin var 77 procent större bland dem som testade positivt för covid-19.

Patienterna som hade brist på D-vitamin (<20 ng/ml) och som inte tog tillskott, testade positivt för covid-19 i nästan dubbelt så stor utsträckning som de som hade tillräckliga nivåer av vitaminet.


De här fynden stämmer överens med en schweizisk studie som publicerades i våras, där forskarna konstaterade att covid-19-positiva hade signifikant lägre D-vitaminnivåer än de som testade negativt i ett urval av 107 patienter.

– Kunskap om hur behandling av D-vitaminbrist förändrar risken för covid-19 kan vara av stor betydelse både nationellt och globalt, säger David Meltzer.

”D-vitamin är billigt, generellt sett mycket säkert att ta, åtminstone upp till 4 000 IE per dag, och kan tillämpas i stor skala”, skriver han och hans kollegor i sin rapport.

De framhåller dock att experimentella försök måste göras för att avgöra om D-vitamintillskott faktiskt minskar risken för att drabbas av covid-19. De har inlett flera kliniska prövningar, bland annat vid UChicago Medicine.


Studier:

Castillo ME, Entrenas Cosa LM, Vaquero Barrios JM, Alcalá Díaz JF, López Miranda J m.fl. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct; 203: 105751.

Meltzer DO, Best TJ, Zhang H m.fl. Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019722.

Källor till hypotesen om bradykinin:

Hlavinka E. COVID-19 Storms: Bradykinin In, Cytokine Out? MedPage Today, 2020-09-11.
5 520 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page