top of page
  • Helene Sandström

Ju mer gluten under graviditeten, desto högre risk för typ 1-diabetes hos barnet

Uppdaterat: 27 aug. 2019

För första gången har forskare påvisat en möjlig koppling mellan högt intag av gluten under graviditeten och ökad risk för att barnet utvecklar typ 1-diabetes. Studien är gjord i Danmark och har nyligen rapporterats i British Medical Journal.


Gluten är en typ av protein som finns i vete, råg och korn. I tidigare forskning på möss har man sett att en glutenfri kost under dräktigheten gett ett nästan hundraprocentigt skydd mot typ 1-diabetes hos avkomman. Däremot har inga motsvarande undersökningar gjorts på människor förrän nu.


Julie Antvorskov vid Bartholin-institutet på danska Rigshospitalet inledde därför ett samarbete med forskare vid Statens Seruminstitut för att ta reda på om intag av gluten under graviditeten skulle kunna förknippas med högre för typ 1-diabetes hos barn.

Forskarna analyserade data från mer än 67 500 graviditeter hos drygt 63 500 danska gravida kvinnor mellan januari 1996 och oktober 2002. Uppgifterna hämtades från projektet Bedre Sundhed i generationer som innehåller data från över hundratusen gravida som följts i tjugo år. I vecka 25 får de besvara frågeformulär om sitt kostintag. Forskarna kopplade dessa data med uppgifter från danska registret för barn- och ungdomsdiabetes (DanDiabKids).


När man beaktat olika faktorer som kunde påverka resultatet, till exempel mammans ålder, socioekonomisk status, vikt (BMI), totalt energiintag och rökning under graviditeten, fann de att barnets risk för typ 1-diabetes ökade proportionellt med mammans glutenintag under graviditeten.


Dubbelt så stor risk

Barnen till kvinnorna med högst glutenintag (20 gram per dag eller mer) hade dubbelt så stor risk att utveckla typ 1-diabetes jämfört med barnen vars mammor hade lägst glutenintag (mindre än 7 gram per dag).


– Resultatet är tydligt och statistisk signifikant, säger Julie Antvorskov till danska Politiken. Ju mer gluten de blivande mammorna intog under graviditeten, desto större var risken att deras barn utvecklade typ 1-diabetes längre fram.


Eftersom undersökningen som gjordes var en observationsstudie kan man emellertid inte dra några slutsatser om orsak och verkan. Dessutom var antalet barn som fick typ 1-diabetes bara 247 stycken. Det går alltså inte att dra några säkra slutsatser om att för mycket gluten är en utlösande faktor för sjukdomen.


Förutom att resultaten behöver följas upp med fler liknande studier, behöver man också ta reda på mer om mekanismerna som skulle kunna förklara kopplingen, till exempel ökad inflammation eller ökad tarmpermeabilitet (”läckande tarm”), skriver forskarna i rapporten.

– Vi kan inte säga med säkerhet att gluten inverkar på typ 1-diabetes hos de här barnen, så det är för tidigt att komma med nya kostrekommendationer till gravida kvinnor, säger Antvorskov till DR. Det behövs flera stora studier som bekräftar våra data.


– Men det vore väldigt intressant om man kunde halvera förekomsten av typ 1-diabetes med hjälp av en glutenreducerad kost under graviditeten, vilket våra data tyder på.


Studien: Antvorskov JC, Halldorsson TI, Josefsen K, Svensson J, Granström C m fl. Association between maternal gluten intake and type 1 diabetes in offspring: national prospective cohort study in Denmark. BMJ. 2018 Sep 19;362:k3547.


Källa: Emil Søndergård Ingvorser. Forskere kæder diabetes sammen med gravides glutenspisning. DR, 2018-09-20.

399 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page