top of page
  • Helene Sandström

Hur mycket D-vitamin behöver ungdomar?

Tre gånger den rekommenderade dagsdosen krävs för att unga ska bibehålla normala D-vitaminnivåer under vinterhalvåret, enligt en ny undersökning som publicerats i The American Journal of Nutrition.


En grupp forskare från Danmark, England och Irland följde 110 ungdomar – både flickor och pojkar i åldern 14 till 18 år – i 20 veckor under vinterhalvåret för att ta reda på hur mycket D-vitamin de behövde.


Deltagarna i studien delades slumpmässigt in i tre grupper som fick tillskott av D-vitamin i doserna 0, 400 eller 800 internationella enheter (IE). I placebogruppen som fick en kapsel utan D-vitamin sjönk halten 25-hydroxyvitamin D från 47 nmol/l till 31 nmol/l.

I de två grupperna som fick 400 respektive 800 IE ökade genomsnittshalten från 49 nmol/l till 57 nmol/l och från 52 nmol/l till 64 nmol/l.


Men för att bibehålla en halt på minst 50 nmol/l krävdes högre doseringar. Forskarna beräknade att den ligger på minst 1 200 IE D-vitamin för 97,5 procent av ungdomarna. Det är tre gånger så mycket som den rekommenderade dagsdosen på 400 IE som anges i de Nordiska näringsrekommendationerna.


Det ska observeras att ungdomarna som ingick i studien hade ljus hy och de flesta (81 procent) var normalviktiga. För personer med mörkare hud är behovet av D-vitamin högre. Det gäller även överviktiga människor.


13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page