top of page
  • Helene Sandström

Fruset lika bra som färskt

Grönsaker och bär från frysdisken är många gånger lika näringsrika som sina färska motsvarigheter – och ibland bättre, visar en amerikansk studie.


Det är lätt att tro att färska grönsaker och färsk frukt innehåller mer näring än frusna. Men ofta skördas de för tidigt, transporteras långa distanser och hinner kanske ligga en bra stund både i butiken och i ditt skafferi innan du konsumerar dem.


Forskaren Ronald Pegg, professor i matvetenskap och teknik vid universitetet i Georgia i USA, har gjort flera studier där han och hans team jämfört näringsinnehållet i frusna och färska grönsaker och bär. Den senaste undersökningen pågick i två år och resultaten, som publicerats i tidskriften Journal of Food Composition and Analysis, visar precis som tidigare forskning att fruset faktiskt kan vara näringsrikare än färskt.


Följande åtta grönsaker och bär valdes ut baserat på amerikanska konsumtionsmönster:

blomkålblåbärbroccoligröna ärterharicots vertsjordgubbarmajsspenat

Livsmedlen införskaffades, både färska och frusna, från butiker inom en 40-kilometersradie från staden Athens i Georgia. De delades in i tre lagringskategorier: frusna produkter, färska produkter och färska produkter som kylförvarats i fem dagar. Den sista kategorin lades till eftersom en hel del av maten vi köper ofta blir liggande i skafferi eller kylskåp i flera dagar.


Sedan mättes innehållet av näringsämnena betakaroten, C-vitamin och folat i sex olika analysperioder. I de flesta fallen såg forskarna inga skillnader mellan fruset och färskt, men där det fanns en skillnad var den ofta i förmån för de frysta varorna.


Frysta gröna bönor (haricots verts) innehöll 40 procent mer C-vitamin än de färska som kylförvarats i fem dagar. I frusen majs fanns det mycket mer betakaroten än i både färsk och kylförvarad färsk majs. Och frusna ärter innehöll 19 procent mer folat än de kylförvarade. Broccoli klarade sig dock bättre färsk än fryst när det gällde både folat och  betakaroten. C-vitaminmängden i broccolin var ungefär densamma i alla tre kategorierna.


– I synnerhet var innehållet av betakaroten större i frysta grönsaker och bär än i flera av de färska, kylförvarade grönsakerna och bären, säger Ronald Pegg.


Slutsatsen som kan dras är att färska, närodlade grönsaker och bär är bäst, men att frusna livsmedel inte behöver vara sämre med avseende på de tre näringsämnena som mättes. Tvärtom kan de ha större värde om de ska förvaras längre perioder eller transporteras långa sträckor.


”Resultaten från den här studien bekräftar inte den vanliga uppfattningen att färska livsmedel har ett mycket större näringsvärde än deras frusna motsvarigheter”, skriver forskarna.


Det ska observeras att studien finansierades av Frozen Food Foundation.


Källa: Frozen Food Foundation. Research Highlights Nutritional Value of Frozen Fruits and Vegetables. Pressmeddelande 2017-03-21.


Studien: Linshan L, Pegg RB, Eitenmiller RR, Chun  J-Y, Kerrihard  AL. Selected nutrient analyses of fresh, fresh-stored, and frozen fruits and vegetables. Journal of Food Composition and Analysis. 2017-02-06.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Komentáře


bottom of page