top of page
  • Helene Sandström

Forskning bekräftar att multivitaminer fungerar

Nästan en tredjedel av amerikanerna riskerar brist på mikronäringsämnen enligt ny forskning från USA. Den goda nyheten är att kosttillskott verkar göra precis det som utlovas: de täcker upp bristerna.


Med hjälp av data från USA:s hälso- och näringsregister NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) som visar hur mycket av vitaminerna A, B6, B12, C, D, E och folat samt mineralet järn befolkningen får i sig, gjordes en sammanställning av risken för näringsbrister hos amerikanska vuxna och barn över nio år.


Enligt resultaten, som bygger på data från åren 2003–2004 och 2005–2006, ligger knappt en tredjedel av den amerikanska befolkningen – 31 procent – i riskzonen för brist på järn och/eller minst ett av de nämnda vitaminerna. 23 procent, 6,3 procent respektive 1,7 procent hade risk för brist på en, två respektive 3–5 olika vitaminer eller järn.


Analysen visade också på följande högriskgrupper:


Kvinnor (37 %), speciellt menstruerande kvinnor (41 %) samt gravida och ammande kvinnor (47 %).Personer i låginkomsthushåll (40 %) och personer utan gymnasieutbildning (42 %).Underviktiga (42 %) och överviktiga (39 %).


De som åt en fullvärdig kost enligt beräknat genomsnittsbehov hade lägre risk för brister (16 %) jämfört med de som åt en otillräcklig kost (57 %).


Personer som inte tog några kosttillskott hade störst risk för brist på alla näringsämnena (40 %) jämfört med personer som åt ett multivitamin/mineraltillskott (14 %) eller andra typer av kosttillskott (28 %).


Näringsstudie bekräftar kosttillskottens effekt Att multivitamin/mineraltillskott tycks skydda mot näringsbrist bekräftas av en annan stor sammanställning som gjorts av näringsforskaren Jeffrey Blumberg och hans team vid Tufts-universitetet i Massachusetts. Även de använde sig av NHANES-registret och analyserade data från 10 698 vuxna från åren 2009­–2012.


Kostintag jämfördes med kostintag plus intag av multivitamin-mineraltillskott (med 17 näringsämnen som låg inom gränsen för maximalt intag – Upper Limit, UL).  Forskarna analyserade också personernas näringsstatus för fem ämnen som är erkända biomarkörer för näringsbrist: vitamin B6, B12, C och D samt järn.


Enligt forskarnas slutsats hade de personer som regelbundet åt multivitamin/mineraltillskott (mer än 21 dagar per månad) praktiskt taget ingen risk för brist på mikronäringsämnen förutom kalcium, magnesium, järn och D-vitamin. Risken för järnbrist hade samband med att de flesta multipreparat inte innehåller järn.


Risk för brister även i europeiska länder Trots att den amerikanska standardkosten är ökänd för att innehålla stora mängder raffinerade livsmedel och för lite grönsaker, tyder nya rön från den stora spanska ANIBES-studien på att även Spaniens befolkning har för lågt intag av näringsämnen som A-, C- och E-vitamin, selen och zink.


I Norden har män generellt sett sämre matvanor än kvinnor, enligt undersökningen The Nordic Monitoring System som genomfördes 2014 på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Den största andelen med ohälsosamma matvanor finns i åldersgruppen 25 till 44 år.


Källor: Bird JK, Murphy RA, Ciappio ED, McBurney MI. Risk of Deficiency in Multiple Concurrent Micronutrients in Children and Adults in the United States. Nutrients. 2017 Jun 24;9(7). Blumberg JB, Frei BB, Fulgoni VL, Weaver CM, Zeisel SH. Impact of Frequency of Multi-Vitamin/Multi-Mineral Supplement Intake on Nutritional Adequacy and Nutrient Deficiencies in U.S. Adults. Nutrients. 2017 Aug 9;9(8).


Foto: Ylva Sandström

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page