top of page
  • Helene Sandström

Fasta över natten minskar risk för återfall i bröstcancer

Något så enkelt som ett ökat intervall mellan tiderna för middag och frukost kan minska risken för återfall i bröstcancer.


Kvinnor med bröstcancer som fastade 13 timmar eller mer över natten hade 36 procent lägre risk för återfall i bröstcancer, enligt en amerikansk studie av Catherine Marinac och kollegor som publicerats i JAMA Oncology. Fastan minskar blodsockerhalten, och eftersom hög blodsockerhalt och hög insulinhalt är riskfaktorer för bröstcancer (insulin ökar tumörens förmåga att växa och sprida sig medan socker i blodet gör det lättare för cancerceller att kommunicera och överleva) verkar detta påverka prognosen.

Data från 2 413 kvinnor med bröstcancer, men utan diabetes, som inhämtades för två år sedan har analyserats i ett par olika omgångar. I den här nya omgången visar resultatet att de kvinnor som fastade kortare tid än 13 timmar över natten hade 36 procent högre risk att drabbas av återfall i bröstcancer och hade även ökad dödlighet. De som fastade 13 timmar eller mer hade lägre blodsocker och bättre överlevnad.

– Att förlänga fastan under natten kan vara en enkel behandling utan läkemedel för att minska risken för återfall i bröstcancer, säger Marinac till tidskriften Nature. Förbättrad blodsockerkontroll och sömn kan vara mekanismer som sammankopplar fasta under natten med bättre bröstcancerprognos.

Tidigare studier som gjorts på möss har visat att kalorireduktion (och därmed förbättrad blodsockerreglering) är ett effektivt sätt att minska cancerrisken på. Intressant nog har ett periodvis minskat kaloriintag förhindrat utvecklingen av bröstcancer lika bra eller ännu bättre än ”kronisk” kalorireduktion.


Rätt dygnsrytm viktigt Det finns bara en studie där man undersökt om tiden för matintaget har någon effekt på tumörer hos möss. Enligt den studien hade mössen som fick begränsad mängd kalorier mindre tumörer än de som fick äta när de ville. Dessutom kunde matintag när det var ljust kopplas till mindre tumörtillväxt än om djuren åt när det var mörkt, trots att möss är nattdjur. En studie av skiftarbetare har visat att kroppens dygnsrytm försämras och att cancerrisken ökar om man äter på natten eller sent på kvällen. När Marinac och kollegor gjorde den första analysen av sina studieresultat 2015,  upptäckte de att längre fasta över natten hade samband med lägre halt av C-reaktivt protein som är en markör för inflammation i kroppen. Den minskningen sågs dock bara hos kvinnor som åt mindre än 30 procent av sitt dagliga kaloriintag efter klockan 17. Att äta en lättare middag med låg glykemisk belastning (GL) lite tidigare på kvällen verkar alltså vara en bra idé, och att i stället äta dagens största mål mitt på dagen.


Den stora frågan är förstås huruvida det finns något orsakssamband. Det kan vara så att kvinnor som producerar större mängder insulin väljer att avstå från längre fasta över natten eftersom de lättare får lågt blodsocker och helt enkelt är hungrigare när de vaknar. Det kan visa sig att den här modellen fungerar mer som en biomarkör än en behandling.


Studien: Marinac CR, Nelson SH, Breen CI, Hartman SJ, Natarajan L, Pierce JP, Flatt SW, Sears DD, Patterson RE. Prolonged Nightly Fasting and Breast Cancer Prognosis. JAMA Oncol. 2016 Mar 31.

Källa: Short overnight fasting linked to increased risk of breast cancer recurrence. ScienceDaily. ScienceDaily, 31 March 2016

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page