top of page
  • Helene Sandström

En kopp te för bättre minne

En kopp svart eller grönt te om dagen kan halvera risken för demens. Så lyder resultatet från en ny studie som omfattade nästan tusen kinesiska kvinnor och män.


Te verkar vara särskilt bra för personer med anlag för att drabbas av Alzheimers, dvs. de som har genvarianten APOE e4. I den här studien hade de hela 86 procent lägre risk för försämrad kognitiv förmåga, medan de övriga tedrickarna som ingick i studien hade 50 procents lägre risk.


Det är oklart vad det egentligen är i teplantan som ger de stärkande effekten. Bladen innehåller många olika ämnen, bland annat katekiner, teaflaviner och l-teanin som alla har antiinflammatoriska, antioxidativa och andra bioaktiva effekter. Te har till exempel visat sig stärka immunförsvaret, skydda mot hjärt-kärlsjukdom och minska besvär med säsongsbunden allergi. Dessutom kan koffeinet i te vara en bidragande faktor.


Studien utfördes på en grupp med 957 kinesiska kvinnor och män i åldern 55 år och äldre. Försöket pågick i två år, från 2003 till 2005. Deltagarna utvärderades regelbundet under perioden och forskarna samlade in information om deras livsstil och hälsotillstånd. Deltagarnas kognitiva förmåga följdes sedan upp fram till år 2010. 


Trots att resultaten inte bevisar något orsakssamband mellan te och minskad risk för demens, hade den inhämtade datan justerats för en mängd olika faktorer som påverkar hälsan. Och ändå såg man en tydlig riskminskning när tedrickarna jämfördes med de personer i gruppen (31 %) som aldrig drack te.


Hälsofaktorerna som forskarna justerade för inkluderade ålder, kön, utbildning, rökning, alkoholkonsumtion, BMI, högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom, stroke, depression, ApoE4, fysisk aktivitet, sociala aktiviteter, intag av frukt och grönt, fiskkonsumtion och kaffekonsumtion.


– Resultaten från vår studie är viktiga för att förstå hur man kan förebygga demens, säger Feng Lei, docent vid Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore.

– De visar att en så enkel och billig livsstilsåtgärd som att dricka te varje dag kan minska risken för att utveckla neurokognitiva sjukdomar senare i livet.


Sannolikt krävs det fler livsstilsåtgärder för att förebygga demens, men te verkar vara ett utmärkt komplement. Däremot ska man inte gå till överdrift. Te innehåller en del fluor, vilket kan fungera stärkande för tändernas emalj, men i stora doser är det giftigt. Ett skräckexempel som rapporterats i New England Journal of Medicine beskriver en kvinna i amerikanska Michigan som bryggde en kanna te med hundra tepåsar varje dag. Efter sjutton års intag hade hon tappat alla tänder och fått problem med stark smärta i skelettet. Röntgentester visade att överskottet av fluor från teet hade lagrats i hennes benvävnad, vilket hade orsakat skador på skelettet och gjort det skörare.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page