top of page
  • Helene Sandström

EG-domstolen dömer mot nationell tillämpning av maxdoser för vitaminer och mineraler

EG-domstolen har beslutat att europeiska medlemsstater inte kan fastställa enskilda maxdoser för vitaminer och mineraler om de inte bygger på internationella riskbedömningar och säkerhetsdata.


Domslutet avser ett mål i Frankrike där myndigheterna väckt talan mot ett kosttillskottsföretag som sålt produkter som överskrider gränsvärden för vitaminer enligt fransk lag. Produkterna är lagliga enligt EU:s lagstiftning och får därför säljas i andra medlemsstater. Eftersom Frankrike nekat försäljning av kosttillskotten baserat på landets egna bestämmelser togs ärendet till EG-domstolen som dömde till företagets fördel.

Det nya domslutet är det senaste i en rad fall som gäller maximivärden för vitaminer i Europa. EG-domstolen har nu meddelat att det behövs ett förfarande för produkter som är lagliga att säljas i EU så att de bedöms utifrån livsmedelssäkerheten i det aktuella landet även om de överskrider landets maximinivåer.

– Beslutet är en påminnelse om att medlemsstaterna måste följa EU:s rättspraxis, säger Luca Bucchini, expert på livsmedelslagstiftning i EU till NutraIngredients.

Det framgår av domslutet att maximinivåer för vitaminer och mineraler inte ska fastställas om det inte finns någon säkerhetsrisk. Dessutom ska maxdoserna fastställas på grundval av riskbedömningar, och hänsyn måste tas till de senaste internationella vetenskapliga rönen.


Källa: Gray, Nathan. ECJ rules against countries setting maximum levels for vitamins and minerals. NutraIngredients 2017-05-16.


Foto: Cédric Puisney, Brussels, Belgium – IMG_0017.JPG, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34942312

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page