top of page
  • Helene Sandström

Drygt 6 000 dödsfall per år kan undvikas med bättre matvanor

Uppdaterat: 20 feb. 2020

I Sverige kan tusentals dödsfall per år förhindras genom bättre matvanor, särskilt bland män. Störst positiv effekt skulle ett större intag av grönsaker och frukt ha på hälsan, och dessutom på miljön.


Beräkningar som gjorts av Livsmedels-verket och Lunds universitet, de första i sitt slag i Sverige, visar att mer grönsaker och frukt i kosten skulle kunna förhindra 6 400 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom och cancer varje år.


– Våra beräkningar visar att det finns stor potential att förebygga sjukdom om människor åt hälsosamt. Det ska vara lätt för människor att äta rätt, men då krävs det insatser från många olika aktörer i samhället, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket och en av medförfattarna till studien.


– Störst effekt skulle det få om folk åt 500 gram frukt och grönsaker per dag. Särskilt bland män, som idag äter betydligt mindre grönsaker än kvinnor och ännu mindre frukt. Samtidigt är det bra att veta att även små förändringar gör skillnad, säger Irene Mattisson.


Mer kostfiber från baljväxter, fullkorn, frukt och grönt samt frön och nötter är den faktor som skulle ha näst störst effekt enligt studien. Svenskarnas fiberintag ligger i genomsnitt på omkring 20 gram per dag, men borde ökas till 30 gram/dag enligt de nordiska näringsrekommendationerna.


– Att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket är också miljömässigt mer hållbart och helt nödvändigt för vår planets framtid, säger Irene Mattisson.


En annan viktig faktor är att starkt raffinerad mat som innehåller mycket socker och vitt mjöl brukar ha ett lågt fiberinnehåll och är sämre för både miljö och hälsa än lågraffinerad mat.


Källa:

Livsmedelsverket. Drygt 6 000 liv i Sverige kan sparas varje år med bättre matvanor. Pressmeddelande 2019-05-10.


Studien:

Saha S, Nordström J, Gerdtham UG, Mattisson I, Nilsson PM, Scarborough P. Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer Mortality by Achieving Healthy Dietary Goals for the Swedish Population: A Macro-Simulation Modelling Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Mar;16(5):890.


378 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


pentti
Feb 18, 2020

Tyvärr är de här rekommendationerna farliga för diabetesutvecklingen. Eftersom diabetes innebär att man inte tål socker tål man inte större mängder kolhydrater (som i metabolismen omvandlas till socker). Om man har prediabetes eller diabetes bör man alltså undvika kolhydrater och allt som rekommendationerna anger innehåller mängder av just kolhydrater. En stor del av de dödsfall man slipper enligt undersökningen kommer att ske genom fetma och diabetes i stället om man inte tar med diabeteskost (LCHF) i rekommendationerna. Det betyder ingen söt frukt, inga rotsaker, inga frön eller nötter, endast grönsaker som växer över jord och mycket fett, ägg, fet fisk, kött med mycket fett etc. Dessutom med påpekandet att ingen diet passar alla.

.

Like
bottom of page