top of page
  • Helene Sandström

Politiker: Satsa på hälsa – inte bara sjukdom!

Uppdaterat: 19 apr. 2020

Vem ska man rösta på om man vill leva frisk på ett naturligt sätt i Sverige?


Vi i föreningen Nordic Nutrition Council konstaterar att samtliga av de största partierna i 2018 års valrörelse saknar en strategi när det gäller friskvård och hälsosam livsstil, trots att hotet med långtidssjukskrivna och ökande vårdkostnader hänger över vårt land. Däremot talar partierna om att öka resurserna för den etablerade sjukvårdsmodellen, en modell som vi av erfarenhet vet är ineffektiv när det gäller kroniska sjukdomar och långvarig ohälsa. Nya tankar för att minska belastningen inom vårdsektorn saknas helt.


Folkhälsan blir inte bättre av att fler anställs inom vården. Det som skulle göra stor skillnad är däremot åtgärder som leder till att färre av oss behöver vård. Om fler håller sig friska och välmående finns det mer resurser för dem som verkligen har behov av sjukvård!


Välfärdssjukdomar och felmedicinering kostar stora skattepengar De mest kostsamma formerna av ohälsa i vårt samhälle är i dag diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, demens/alzheimer och fettlever. Dessa former av ohälsa är starkt kopplade till livsstil. Inaktivitet, påverkan från miljögifter samt skräpmat, rökning, fetma, dålig luft och brist på sol blir man sjuk av, tvivelsutan.


De tragiska följderna av felmedicinering och biverkningar från läkemedel äter upp sjukhusens resurser och fyller salarna. I år beräknas kostnaderna för vård av läkemedelsskador uppgå till cirka 15 miljarder svenska skattekronor. I USA är detta i dag den i särklass största orsaken till förtida död.


Stoppa ohälsan och bygg hälsa! Det bästa sättet att behandla en sjukdom på är att motverka att den utvecklar sig. Tusentals vetenskapliga undersökningar visar att livsstilsfaktorer är den största orsaken till våra kostnadsintensiva ”välfärdssjukdomar”.


Förslag för ett friskare Sverige Nedan har vi sammanställt en lista med tio förslag på enkla och konkreta åtgärder för att snabbt och kostnadseffektivt skapa en bättre folkhälsa med kortare vårdtider, färre kroniskt sjuka och läkemedelsberoende. Kort sagt ett friskare Sverige oavsett partifärg eller ideologi!


Kaisa Frank Ordf. Nordic Nutrition Council


TIO TIPS FÖR ETT FRISKARE SVERIGE


Tillsätt en hälsominister som gör friskvård och livsstilsmedicin till en viktig del av landets satsningar på hälsa på det framgångsrika sätt som i bl a Tyskland.

Satsa på hälsosam ekologisk mat i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Tomma kalorier och processade livsmedel skapar bara fetma och ohälsa. Våra kroppar behöver näring i form av vitaminer, mineraler, bra protein, bra fetter och fibrer för att fungera väl.

Inför friskvårdsprogram och utbildning i hälsa för alla elever i grundskola och gymnasium. Alla ska ha baskunskaper om näringens funktion i våra kroppar så att vi kan göra hälsosamma val för oss själva och våra familjer över tid.

Inför utbildning i närings- och livsstilsmedicin för alla yrkesgrupper inom vården. Idag har patienter och anhöriga ofta större kunskap om näringens inverkan vid läkning än vad läkare har. Vårdpersonalen behöver lära sig mer för att återställa hälsa och behålla sin trovärdighet.

Inför ett BOT-avdrag enligt föreningen Kroppsterapeuternas förslag. Se www.kroppsterapeuterna.se/bot-avdraget/

Ge mer stöd och utvecklingsmöjligheter för ett hållbart, ekologiskt jordbruk utan gentekniska metoder som leder till monokulturer och ökad användning av farliga bekämpningsmedel.

Höj skatten på socker, fruktos-glukossirap (HFCS), läsk och skräpmat som starkt bidrar till fetma och sjukdomsutveckling.

Höj skatten på tillsatser, kemikalier och giftiga metaller inom livsmedelsindustrin och jordbruket.

Lätta på byråkratin och häv förbuden gällande hälsostärkande produkter som örtmedicin och kosttillskott för egenvård. Se vår befolknings intresse för egenvård som ett starkt bidrag till folkhälsan, istället för att som idag begränsa och misstänkliggöra det personliga ansvarstagandet. Idag har vissa fullt ofarliga näringsämnen, till exempel den viktiga aminosyran l-tryptofan, läkemedelsklassats i Sverige. Det är oacceptabelt.

Erbjud patienter på sjukhus hälsosam kost, möjlighet till sol och frisk luft utomhus, skratt, rörelse, kognitiv behandling, samtal och massage för att stimulera den naturliga läkningsprocessen.

436 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page