top of page
  • Helene Sandström

Kostråd måste få individanpassas

Livsmedelsverkets råd om vilken kost som är hälsosam är till viss del föråldrade. Ändå håller myndigheten fast vid råden.  Är det av prestigeskäl, eller ligger det ekonomiska intressen bakom? Vid sjukdom kan det finnas behov av att få andra kostråd. Vem ska utfärda de riktlinjer som vårdpersonal ska följa när det gäller kostråd till friska och sjuka?


Som legitimerad vårdpersonal har vi dietister dels ett krav på oss att följa de riktlinjer som utfärdas av Socialstyrelsen, men även att följa forskningen och att hålla oss uppdaterade och kontinuerligt fortbilda oss inom vår profession. Vårdprofessionerna har även yrkesetiska koder att följa.


De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder ligger till grund för det vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor som används inom Stockholms läns landsting, SLL. I vilket det tydligt framgår att vi ska ge evidensbaserade råd.


Kostråd kan inte längre försvaras Kostråden vi förväntas ge är i stora drag: öka andelen frukt och grönt, minska andelen rött kött, minska på socker och vit mjölmat till fördel för fullkornsprodukter, ersätt feta mejeriprodukter med magra, byt ut smör mot växtbaserat fett och välj nyckelhålsmärkta produkter.


Men rådet att undvika mejerifett kan inte längre försvaras av hälsoskäl. Dessutom innehåller de nyckehålsmärkta produkterna som rekommenderas ofta tillsatt socker. Så varför ändras aldrig kostråden? Är det av prestigeskäl eller ligger det ekonomiska intressen bakom?


Individanpassade kostråd behövs Att satsa pengar på att dietister utbildar vårdpersonal, och att vårdpersonalen i sin tur ägnar mer tid till att samtala med sina patienter om goda levnadsvanor kan nog alla vara överens om att vi bör göra. Men att ge generella kostråd på gruppnivå har tidigare visat sig problematiskt, och de nationella kostråden är inte lämpliga för alla, exempelvis vid diabetes eller IBS.


Eftersom ny forskning ger en delvis annan bild av de kostråd som skulle kunna vara bra att ge till friska och sjuka menar jag att professionerna bör ges ett större handlingsutrymme till personligt anpassad rådgivning.


Jenny Levin leg. dietist primärvården Stockholm


Det här är en opinionstext som tidigare publicerats i en längre version i Dagens Samhälle.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page