top of page
  • Helene Sandström

D-vitamin kan halvera risken för astmaanfall

Enligt en ny forskningsanalys kan personer med mild eller måttlig astma minska sin risk för allvarliga astmaanfall genom att ta tillskott av D-vitamin tillsammans med sin vanliga medicin.

En granskning av tre olika studier som gjorts av Cochrane-samarbetet visar att ett dagligt D-vitaminintag på 25 till 50 mikrogram hos vuxna kan minska behovet av steroidläkemedel (kortison) mot astma utan några biverkningar.

Än så länge är det dock oklart om det bara är personer med brist på D-vitamin som blir hjälpta. Därför kan man inte gå ut med någon officiell rekommendation förrän ytterligare forskning genomförts.

Intaget av D-vitamin minskade risken för allvarliga astmaanfall som kräver sjukhusvård från 6 procent till 3 procent. Dessutom sjönk antalet anfall som krävde behandling med steroider från 0,44 till 0,28 per person och år.

Däremot hade vitaminet låg eller ingen effekt på personernas lungfunktion eller dagliga astmasymtom. Forskarna vet ännu inte hur vitaminet fungerar i samband med astma. En förklaring är att det stärker immunförsvaret mot luftvägsinfektioner som är en vanlig utlösande faktor vid astmaanfall.


Källa: http://www.reuters.com/article/us-health-asthma-vitamins-idUSKCN11B2AT

Studien: Martineau AR, Cates CJ, Mitsuyoshi U et al. Vitamin D for the management of asthma. 2016, Sept 5. Cochrane Database of Systematic Reviews.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page