top of page
  • Helene Sandström

Cancerdödande kombinationsbehandling med ketogen kost

Ett cancercenter i Turkiet har publicerat en fallrapport med närmast otroliga resultat hos en patient med den mest aggressiva och svårbehandlade typen av bröstcancer. Efter ett halvårs behandling med en innovativ metod som omfattar bland annat ketogen kost, lägre cellgiftsdoser och höga doser C-vitamin blev den 29-åriga patienten helt tumörfri.


Trippelnegativ bröstcancer är en form av bröstcancer med dålig prognos för de drabbade när cancern hunnit sprida sig. Mellan 10 och 20 procent av alla bröstcancerfall är trippelnegativa och drabbar oftare yngre kvinnor.


Men vid Chemo Thermia Oncology Center i Turkiet har en grupp onkologer tagit ett innovativt grepp om cancerbehandlingen. Deras tillvägagångssätt innebär bland annat kostomläggning till en ketogen kost (mycket fett och ingen stärkelse eller socker), fasta och cellgiftsbehandling som kombineras med insulin, plus injektioner av höga doser C-vitamin. Det är känt sedan tidigare att C-vitamin stärker cellgifternas verkan och dessutom har en negativ effekt på cancercellerna.


Cancer är en metabol sjukdom Huvudansvarig forskare för fallrapporten som publicerats i tidskriften Cureus är Thomas Seyfried, professor i biologi vid Boston College i USA. Hans tidigare forskning som bygger på den tyska biokemisten Otto Warburgs teorier från 1920-talet – att sämre cellandning tvingar cancerceller att använda glukos som energi – visar att tumörer är känsliga för metabola behandlingar som sänker blodsockerhalten och ökar mängden ketoner i blodet. Ketoner är ett bränsle som bara friska celler kan använda. För cancerceller är det giftigt.

Enligt den rådande mutationsteorin är cancer en genetisk sjukdom som uppstår genom att kromosomer i kroppens celler förvrängs eller slumpkodas. Då börjar de dela sig okontrollerat och ger upphov till skadliga tumörer. Det håller emellertid inte Thomas Seyfried med om.


– Cancer innebär att cellen förlorar kontrollen över sin förökning, inte att det uppstår en massa mutationer som ger cellen förmåga till hejdlös spridning, säger han. Det är ingen tvekan om att det finns genetiska defekter i celler med cancer, men det är en sekundär effekt och inte det som vi i första hand ska rikta in oss på när vi behandlar cancer.

Thomas Seyfried menar att cancer är en metabol sjukdom och att den därför måste hanteras med strategier som riktar in sig på cellernas metabolism.


Kombinationsterapi ökar cellgifternas effekt Behandlingen som användes i det aktuella patientfallet börjar med att patienten sätts på ketogen kost som stressar cancercellerna. Innan cellgifter ges får patienten fasta i fjorton timmar för att belasta tumörcellerna ytterligare. Sedan ges glykolyshämmare som förhindrar att cancercellerna bryter ned glukosen. Detta stressar dem enormt eftersom de redan är utsvultna. Till sist ges insulin för att minska blodsockerhalten till en nivå som motsvarar mild hypoglykemi. Sedan är det dags för cellgifterna.


Tack vare den inledande ”metabola uppvärmningen” får cytostatikabehandlingen mycket större verkan. Det medför att man kan ge lägre doser, omkring 40 procent av standarddosen, vilket innebär mycket färre biverkningar för patienten och samtidigt bättre resultat.


Efter den metabola behandlingen genomgår patienten även hypertermi, som innebär att tumörcellerna värms upp till 41–43 grader, hyperbar syrebehandling – patienten andas in syrgas i en tryckkammare med övertryck – samt injektion med höga doser C-vitamin och det kroppsegna svavelhaltiga ämnet DMSO (dimetylsulfoxid) som delvis omvandlas till ett annat svavelämne, MSM, i kroppen.


Enligt det turkiska forskarteamet stärker de här behandlingarna kroppens immunförsvar och ökar motståndskraften mot cancern. Syre är dessutom något som cancercellerna inte är förtjusta i; de föredrar glukos för att bilda energi.


Forskarna har tidigare publicerat en rapport om goda resultat för 42 av 44 patienter med den vanligaste typen av lungcancer, som fått genomgå det här behandlingsprogrammet. Drygt 40 procent hade metastaser i hjärnan och den förväntade överlevnaden var sex månader, men efter ett år levde fortfarande 86 procent av patienterna.


Vill se en nytänkande cancervård Flera andra forskare uppmanar nu till cancerbehandling med cytostatika i kombination med metabol support. I en artikel från 2016 i tidskriften Oncotarget skriver en grupp spanska forskare: ”Vi föreslår en kombination av konventionell cellgiftsterapi med metabola strategier, inklusive C-vitamin och/eller andra molekyler som riktar sig mot de viktigaste aktörerna i Warburgeffekten. Det kan öppna för nya möjligheter i behandlingen av cancer.”

Professor Thomas Seyfried har stått på barrikaderna sedan 2012 och är hjärtligt trött på det rådande synsättet inom onkologin.


– Vi fortsätter att stråla och förgifta cancerpatienter med cytostatika bara för att genteorins löfte inte har infriats. Hoppet är fortfarande starkt om att individanpassade mediciner ska utvecklas från projektet kring cancergenomet. Men det kommer inte att hända, eftersom det är uppenbart att cancer är en metabol sjukdom, inte en genetisk sjukdom. Genmutationerna har liten eller ingen betydelse.


Han berättar att hans forskningsklinik i Boston fått in hundratals nya cancerläkemedel att testa sedan genomprojektet startade. Inget av dem har gett några goda resultat. – Hur många genterapeutiska mediciner ska vi behöva vi testa – femtusen, tiotusen? – innan vi inser att de inte fungerar?

692 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page