top of page
  • Helene Sandström

Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist

Kvinnor med bröstcancer bör få sitt D-vitamin kontrollerat. Det är slutsatsen från en studie av 34 bröstcancerpatienter som nyligen publicerats i tidskriften Endocrinology.


Det är känt sedan tidigare att för låg halt av solskensvitaminet gör att bröstcancertumörer växer snabbare och sprider sig lättare. Vitaminet inaktiverar genen ID1 som ökar cancerns tillväxt och spridning.

I den nya studien kunde forskarna koppla för låg D-vitaminhalt i blodet till aktivering av ID1-genen som alltså ökade patientens risk för en sämre prognos.

– Även om många fler studier behöver göras, visar forskningen från både vårt labb och andras att människor som är i riskzonen för att få bröstcancer bör känna till sin D-vitaminnivå och vidta åtgärder för att rätta till eventuella brister, säger studiens huvudförfattare Brian Feldman vid Stanford University i Kalifornien.

Feldman poängterar dock att det är för lite D-vitamin som är skadligt för kroppen och att jättedoser av D-vitamin inte nödvändigtvis är bättre. Hur mycket vi egentligen behöver debatteras emellertid fortfarande.


 Studien: Williams JD, Aggarwal A, Feldman BJ, et al. Tumor Autonomous Effects of Vitamin D Deficiency Promote Breast Cancer Metastasis. Endocrinology. March 2016.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page