top of page
  • Helene Sandström

Bevis för att magnesium minskar risken för frakturer

Magnesium kan förebygga frakturer med upp till 44 procent, enligt en ny studie från universiteten i Bristol och Östra Finland.


Benbrott är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning och ohälsa bland äldre, och en stor anledning till ökad belastning på hälso- och sjukvården.


Det är välkänt att kalcium och D-vitamin är viktiga för skeletthälsan, men magnesium, som också är en viktig komponent i skelettet, har länge haft en oklar roll när det gäller frakturer. En norsk studie från 2013 tydde på ett möjligt samband mellan högre magnesiumhalt i dricksvattnet och lägre förekomst av höftfrakturer, men hittills har inga studier kunnat visa på någon direkt effekt.


Lovande men oprövad metod Forskare vid universiteten i Bristol och Östra Finland följde 2 245 medelålders finska män under en period på tjugo år. Resultaten visar att de män som hade lägre magnesiumhalt i blodet hade ökad risk för benbrott, särskilt höftfrakturer. Risken att få en fraktur minskade med 44 procent hos männen som hade högre magnesiumhalt i blodet. Ingen av de 22 män med mycket hög magnesiumhalt (> 2,3 mg/dl) drabbades av frakturer under tjugoårsperioden.


– Resultaten tyder på att behandling av låg magnesiumhalt i serum kan vara en lovande om än oprövad metod för att förebygga risken för frakturer, säger Setor Kunutsor vid Bristoluniversitetets enhet för muskuloskeletal forskning, som ledde studien.


Bäst att komplettera med rätt behandling och magnesiumtillskott Forskarna såg dock inget samband mellan magnesiumintaget från kosten och förekomsten av frakturer. Det är ett fynd som man sett konsekvent i flera tidigare studier.


Även om magnesiumnivån i blodet är beroende av vårt intag av vatten och föda, kan det vara annorlunda för äldre, patienter med vissa tarmsjukdomar och personer som tar vissa läkemedel. Hos dem är det inte säkert att ett större intag av magnesiumhaltiga livsmedel ökar magnesiumhalten i blodet. För dem kan det vara bäst att komplettera med magnesiumtillskott och att få behandling av de underliggande tillstånden.


– De samlade bevisen från den här studien tyder på att högre magnesiumhalt i serum kan skydda mot framtida risk för frakturer, men nu krävs det att det görs väl utformade försök med magnesiumtillskott för att se hur de fungerar som behandling, säger professor Jari Laukkanen vid Östra Finlands universitet, som är studiens huvudansvarige forskare.

Resultatet kan ha stor betydelse för folkhälsan eftersom det är mycket vanligt med låg magnesiumhalt bland medelålders och äldre. Magnesiumhalten mäts dock inte alltid på sjukhuset och risken är stor att man missar patienter med för låga magnesiumnivåer. Det är också svårt att mäta magnesiumhalten på ett tillförlitligt sätt, på grund av att det mesta av mineralet finns inuti cellerna eller i skelettet. Den vanligaste mätmetoden är att ta ett serumprov, trots att magnesiumhalten i blodet har liten korrelation med kroppens totala magnesiumnivå eller halten i olika vävnader.


Rutinmätningar av magnesium i serum är dock bättre än ingenting alls, och det är angeläget att de görs för att undvika uttalad magnesiumbrist. Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineralämnen som behövs för en mängd olika funktioner i kroppen – bland annat energiproduktionen i cellerna och musklernas och nervernas arbete.


Källa: University of Bristol. Proof that magnesium could prevent fractures. Pressmeddelande 13 april 2017.


Studien: Kunutsor SK, Whitehouse MR, Blom AW, Laukkanen JA. Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: a long-term prospective cohort study.European Journal of Epidemiology, 2017.

52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page