top of page
  • Helene Sandström

Behovet av bekämpningsmedel en välbetald myt, enligt FN

Vi behöver inga bekämpningsmedel för att producera tillräckligt med mat. Det konstaterar FN i en ny rapport som ställer sig starkt kritisk till den stora mängden gifter som används i det moderna jordbruket.


– Överdriven användning av bekämpningsmedel är mycket skadligt både för människors hälsa och för miljön, och det är fel att påstå att de behövs för att trygga livsmedelsförsörjningen, säger Baskut Tuncak och Hilal Elver, FN:s särskilda rapportörer för giftiga ämnen och rätten till mat, i ett gemensamt uttalande.


Enligt den nya FN-rapporten orsakar bekämpningsmedlen omkring 200 000 dödsfall varje år på grund av akut förgiftning.  Värst är det i utvecklingsländerna som oftast har sämre reglering.


Ett problem är att det inte alltid hjälper att skölja maten före tillagning. Många gifter tas upp i växterna genom rötterna, och då är det meningslöst att tvätta av dem. Forskarna som sammanställt rapporten skriver att det finns ett flertal fall i Indien och Kina där barn dött av att äta vanlig mat till följd av för höga halter av bekämpningsmedel.


Man varnar också för att kronisk exponering för bekämpningsmedel kopplas till cancer, neurologiska sjukdomar som Alzheimer och Parkinson, hormonella störningar, utvecklingsstörningar och sterilitet. Särskilt utsatta är arbetare inom jordbruket, samhällen nära besprutade odlingar, ursprungsbefolkningar, gravida kvinnor och barn.


Ett hot mot världens ekosystem Kemikalierna förorenar marker och vattendrag och skadar den biologiska mångfalden – inte minst de livsnödvändiga bina som pollinerar 70 procent av våra grödor.


Bekämpningsmedlen dödar också många av skadeinsekternas naturliga fiender och minskar näringsvärdet i maten. Dessutom medför deras negativa effekter svindlande höga kostnader för världens ekonomier.


Vissa gifter kan finnas kvar i miljön i många årtionden och utgör därmed ett hot mot hela ekosystem. Ett exempel som nämns i rapporten är medlet DBCP som användes i stora mängder på banan- och ananasplantager runt om i världen på 1970- och 1980-talen. I Filippinerna förknippades exponering för DBCP med cancer, sterilitet, missfall och missbildade foster. De lokala myndigheterna förbjöd giftet efter protester från befolkningen, men hävde sedan förbudet på grund av industrins påtryckningar. I dag är DBCP förbjudet över hela världen, men giftet finns fortfarande kvar i marken.


– Problemet har förvärrats av att bekämpningsmedels- och jordbruksindustrin systematiskt förnekar omfattningen av de skador som de här kemikalierna orsakar, och av industrins aggressiva, oetiska marknadsföringstaktik, säger Baskut Tuncak till brittiska tidningen The Guardian.


Hård lobbying från industrin Tre bolag kontrollerar 65 procent av världens tillverkning av bekämpningsmedel: Monsanto & Bayer, Dow & Dupont samt Syngenta & ChemChina. FN-rapporten uttrycker oro kring de enorma summorna som de här företagen använder för att påverka beslutsfattare och bestrida vetenskapliga bevis.


Trots att industrin hävdar motsatsen, betonar experterna att nya framsteg inom det ekologiska lantbruket visar att det är fullt möjligt att ersätta kemikalierna med biologiska lösningar och producera tillräckligt med mat för att föda hela världens befolkning utan att urholka kommande generationers rätt till mat och hälsa.


– Det är dags att kullkasta myten om att bekämpningsmedel är nödvändiga för att producera tillräckligt med mat för världens befolkning, säger Hilal Elver. Vi måste inleda en global process som säkrar en tryggare och hälsosammare mat- och jordbruksproduktion.


Källa: Förenta nationerna. Pesticides are [a] ”global human rights concern”, say UN experts urging new treaty. Pressmeddelande 8 mars 2017.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page