top of page
  • Helene Sandström

B-vitaminer kan skydda njurfunktionen hos unga med typ 1-diabetes

Uppdaterat: 27 aug. 2019

B-vitamintillskott har en skyddande effekt på njurfunktionen hos barn och unga med typ 1-diabetes, enligt en ny studie som presenterades vid det europeiska samfundet för barnendokrinologis årliga konferens.


Typ 1-diabetes är en livslång sjukdom som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att reglera blodsockernivåerna. Den uppstår vanligtvis i barndomen och kan leda till allvarliga och funktionsnedsättande komplikationer, bland annat njursjukdom. Njurbesvären utvecklas ofta under många år, men ger inga symtom i början. Om tillståndet inte upptäcks i tid kan det kräva långvariga, intensiva och dyra behandlingar och även leda till för tidig död.


B-vitaminbrist har förknippats med ökad risk för njurskador och ses ofta hos både barn och vuxna med typ 1-diabetes. Forskare vid Ain Shams-universitetet i Kairo har därför testat att ge B-vitaminer som kosttillskott för att se om det kan förbättra blodsockerregleringen eller njurfunktionen hos barn och unga med typ 1-diabetes och B-vitaminbrist.


Hälften av en grupp på 80 personer i åldern 12–18 år med typ 1-diabetes, brist på B12-vitamin och tidiga tecken på diabetesrelaterad njursjukdom valdes ut slumpmässigt till att ta B-vitamintillskott i tolv veckor. Den andra hälften fungerade som kontrollgrupp. Tillskottet innehöll 200 mg B1, 50 mg B6 och 1 000 mcg B12.


Bättre blodsockerkontroll och njurfunktion

Resultatet visade att ungdomarna som fick B-vitaminer hade signifikanta förbättringar av både blodsockerreglering och njurfunktion. Deras värden för homocystein, HbA1c, totalkolesterol, triglycerider, albumin (UAE), cystatin C och fasteglukos minskade. Inga biverkningar av B-vitamintillskottet rapporterades.


– Efter tolv veckors B-vitamintillskott såg vi lägre nivåer av markörer för nedsatt njurfunktion, vilket tyder på att tillskottet hade en skyddande effekt och att det kan bromsa sjukdomens utveckling, konstaterar Nancy Samir Elbarbary som ledde studien.


– Även om den bästa strategin för diabetesrelaterad njursjukdom är förebyggande behandling, till exempel genom förbättrad blodsockerkontroll, och genom att upprätthålla ett normalt blodtryck, normala blodfetter och en hälsosam kroppsvikt, innebär diabetes fortfarande en ökad risk för att utveckla njursjukdom på sikt. Så i kombination med den vanliga behandlingen med ACE-hämmare kan B-vitamintillskott vara ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt skydd av njurfunktionen.


Men Nancy Samir Elbarbary poängterar också att studien som gjorts var relativt liten och att resultaten måste bekräftas i större undersökningar för att säkerställa B-vitaminernas roll vid behandling av tidig njursjukdom i diabetes under längre perioder, men att de här tidiga resultaten är en lovande start.Studien: European Society for Paediatric Endocrinology. Effect of Homocysteine-Lowering Therapy on Diabetic Nephropathy in children and adolescents with Type 1 Diabetes. ESPE Abstract (2018) 89 FC12.5

97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page