top of page
  • Helene Sandström

B-vitaminer effektivt mot schizofreni

Enligt en ny forskningsgenomgång kan kompletterande behandling med  B-vitaminer i höga doser minska symtomen av schizofreni mer än enbart läkemedel.


Den unika metaanalysen genomfördes vid universitetet i Manchester och publicerades igår av Psychological Medicine som är en av de största tidskrifterna inom psykologi.

Huvudförfattaren Joseph Firth, verksam vid sektionen för psykologi och mental hälsa vid universitetet i Manchester, kommenterar analysen:

– Utifrån alla de kliniska prövningar av vitamin- och mineraltillskott för schizofreni som gjorts hittills kan vi se att B-vitaminer är effektivt för vissa patienter.


Schizofreni drabbar omkring 1 procent av den brittiska befolkningen och är bland de mest handikappande och kostsamma kroniska sjukdomarna i världen. I dag består behandlingen främst av antipsykotiska läkemedel. Den hjälper vanligtvis mot symtom som hallucinationer och vanföreställningar de första månaderna, men på längre sikt ser det sämre ut: 80 procent av patienterna får återfall inom fem år.


Joseph Firth menar därför att resultatet från analysen kan bidra till framsteg på området eftersom det finns ett desperat behov av nya behandlingar för schizofreni.


Höga doser krävs för att få effekt Forskarna gick igenom alla randomiserade kliniska prövningar av vitamin- och mineraltillskott mot psykiatriska symtom hos människor med schizofreni. De 18 studierna omfattade totalt 832 patienter som medicinerades med antipsykotika mot schizofreni. Kompletterande behandling med B-vitaminer, antingen enskilda vitaminer eller kombinationer, visade sig minska de psykiatriska symtomen genomgående i de undersökningar som använt höga doser. De studier där lägre doser använts fick däremot ingen effekt.


Joseph Firth konstaterar att höga doser av B-vitaminer kan vara till nytta för att minska kvarstående symtom hos personer med schizofreni, men att de olika studiernas resultat skilde sig i hög grad.

– Det finns tecken på att de övergripande effekterna kan bero på att vissa undergrupper bland patienterna hade större nytta av vitaminer på grund av brister som beror på ärftliga faktorer eller kosten, säger han.


– De här fynden bygger vidare på befintliga bevis för att andra kosttillskott, bland annat vissa aminosyror, är till nytta för människor med schizofreni, säger medförfattaren Jerome Sarris, professor i integrativ psykisk hälsa vid Western Sydney University. De stämmer överens med vår senaste forskning om hur näringsbehandlingar kan förbättra depression och andra sjukdomstillstånd.


Forskarteamet understryker att fler studier behöver göras för att öka kunskaperna om olika näringsämnens effekt på mental hälsa.


Niacin och fysisk aktivitet mot schizofreni Tidigare kunskaper om B-vitaminer och schizofreni kommer främst från kanadensiska läkaren Abraham Hoffer som är känd för att ha använt B3-vitamin (niacin) i höga doser till sina patienter med schizofreni på 1950-talet och framåt. Några kliniska studier har emellertid inte gjorts av niacin och schizofreni, men det pågår en diskussion kring B3-vitaminets potentiella effekt hos vissa undergrupper av patienterna.


Joseph Firth har även gjort en genomgång av forskningen av träning och schizofreni. Den visar att aerob motion kan hjälpa till viss del genom att hjärnans funktioner förbättras.

191 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page