top of page
  • Helene Sandström

Bättre mental hälsa med frukt och grönt

Uppdaterat: 27 aug. 2019

Du kan förbättra ditt mentala välbefinnande genom att äta mer grönsaker och frukt, visar en ny brittisk studie.


En ny analys från Leeds universitet i England har kommit fram till att en extra portion frukt och grönt per dag kan ha samma effekt på den mentala hälsan som ungefär åtta dagars extra promenader (på minst tio minuter vardera) per månad.


Fördelen med den nya analysen är att den använt data från en jättelik undersökning där personer följts över tid, Understanding society – the UK household longitudinal survey. Detta är den största panelundersökningen i världen, med information från hundra tusen britter som lämnat in enkätsvar om ett stort urval livsfaktorer sedan 2009.


I den nya analysen, som omfattar data från 40 000 personer, tog man hänsyn till andra faktorer som kan påverka det mentala välbefinnandet, till exempel ålder, utbildning, inkomst, civilstånd, anställningsstatus, livsstil och hälsa samt konsumtion av andra livsmedel som bröd och mejeriprodukter.


– Det är välkänt att frukt och grönt kan gynna den fysiska hälsan, säger Neel Ocean vid Leeds universitetet, som är medförfattare till studien.

– Enligt nyare studier verkar det också kunna gynna det psykiska välbefinnandet. Vår forskning bygger på tidigare arbeten från Australien och Nya Zeeland och den bekräftar deras resultat, men med data från en mycket större brittisk deltagargrupp.


Även om det behövs ytterligare studier för att bevisa orsak och verkan, menar Neel Ocean att resultaten är tydliga:

– Människor som äter mer frukt och grönt rapporterar en högre grad av mentalt välbefinnande och tillfredsställelse med livet.

Trots detta äter de allra flesta människor i Storbritannien fortfarande äter färre än fem portioner frukt och grönt per dag.


– Att uppmuntra till bättre kostvanor verkar inte bara kunna gynna den fysiska hälsan långsiktigt, utan också det mentala välmåendet på kortare sikt, säger Peter Howley som också är medförfattare till rapporten.Källa: University of Leeds. Hearts and minds: fruit and veg boost well-being. Pressmeddelande 209-02-05


124 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page