top of page
  • Helene Sandström

Antioxidanter? Vi behöver prata mer om orsaken till cancer

Uppdaterat: 27 jan. 2020

Antioxidanter och ökad risk för cancer är ett hett ämne. Forskning tyder på att vissa ämnen som syntetiskt E-vitamin kan öka tillväxten och spridningen av vissa tumörceller, åtminstone hos möss. Samtidigt har kliniska studier visat att en bred cocktail av näring och antioxidanter kan öka överlevnaden hos cancerpatienter.

De motsägelsefulla resultaten gör det lätt att tappa fokus på vad cancer sannolikt är: en ämnesomsättningssjukdom som går att behandla genom att strypa tillgången till glukos och glutamin.


Professor Martin Bergö vid Karolinska institutet har tillsammans med kollegor visat hur lungcancer- och hudcancerceller hos möss med diabetes växer och sprider sig snabbare om mössen utfodras med höga doser av E-vitamin och n-acetylcystein. Förklaringen är att tumörceller är känsliga för reaktiva syreföreningar (ROS) – oxidativ stress – och att de kan använda sig av kroppens egna antioxidanter för att överleva. Enligt Martin Bergös studier kan tumörcellerna även ta hjälp av antioxidanter som kommer utifrån för att växa och sprida sig.


Ökad överlevnad med antioxidantbehandling

Å andra sidan har kliniska studier gjorts av patienter med bröstcancer, lungcancer och tjocktarmscancer som fått kompletterande behandling med intravenösa antioxidanter och vitaminer (A, B, C, D, E och K). Doserna låg på nivåer mellan strax under och några gånger över de rekommenderade maximinivåerna. Generellt levde patienterna signifikant längre jämfört med patienter som bara fått cellgifts- och strålbehandling.


I lungcancerstudien minimerades användningen av antioxidanter när patienterna fick strålbehandling, men återupptogs sedan. Utöver vitaminer fick de även dagliga doser av n-acetylcystein (600–1800 mg), kurkumin (500–1000 mg), coenzym Q10 (90–150 mg), melatonin (3–20 mg), selen och zink.


Det är känt att vissa antioxidanter som C-vitamin kan ha både pro- och antioxidantaktivitet i kroppen. C-vitaminet dödar cancerceller genom att tillverka väteperoxid som angriper tumörcellerna, men skadar inte de normala cellerna. Utöver C-vitamin finns det flera andra antioxidanter som tycks öka ROS i cancerceller, bland annat resveratrol, kurkumin och sulforafan.


Cancer en ämnesomsättningssjukdom?

Den stora frågan kvarstår dock: hur uppkommer cancer? Den allmänt erkända förklaringen är att cancer beror på mutationer som uppstår i cellernas arvsmassa. Men allt fler forskare och läkare har börjat ifrågasätta den här genteorin. De söker sig tillbaka till en annan teori från 1920-talet som går ut på att cancer uppstår på grund av skador i cellernas mitokondrier, som finns utanför cellkärnan.


– Ingen med friska mitokondrier får cancer, säger Thomas Seyfried, professor

i biologi vid Boston College i USA, som skrivit en utförlig lärobok i ämnet.


– Om man tar kärnan ur en frisk cell och sätter den i cytoplasman från en tumörcell, får man antingen en död cell eller en cancercell; man får aldrig normala celler. Men gör man tvärtom och sätter en tumörcellkärna i en frisk cells cytoplasma, då får man en frisk cell.


Genetiska defekter en sekundär effekt

Mitokondrierna har till uppgift att förse våra celler med energi som de tillverkar av glukos

och syre. Om mitokondrierna i en cell skadas, till exempel genom inflammation, strålning, tobaksrök, eller andra angrepp, slutar cellen att fungera normalt och till sist dör den av syrebrist.


Vissa celler kan dock börja fermentera socker för att överleva. Det här fenomenet kallas för Warburg-effekten efter den tyska biokemisten Otto Warburg som upptäckte den. Strategin är inte särskilt effektiv, men så länge det finns socker i blodet kan cellerna skapa tillräckligt med energi för att överleva och dela sig.


– Cancer innebär att cellen förlorar kontrollen över sin förökning, inte att det uppstår en

massa mutationer som ger cellen förmåga till hejdlös spridning, säger Thomas Seyfried. Det är ingen tvekan om att det finns genetiska defekter i celler med cancer, men det är en sekundär effekt och inte det som vi i första hand ska rikta in oss på när vi behandlar cancer.


Hur är det då med antioxidanterna?

– Tumörceller är svåra att döda eftersom de själva har kraftfulla antioxidantsystem, säger Thomas Seyfried. Men tar man bort sockret ur systemet kan de inte tillverka sina antioxidanter och då blir de mer mottagliga för angrepp.


Sådana angrepp kan vara låga doser av cellgifter och intravenösa C-vitamininjektioner. Andra metoder som använts av forskare i Turkiet är hyperbar syrgasbehandling och hypertermi i kombination med ketogen kost. En studie från i våras av patienter med framskriden lungcancer visade på en överlevnad som var fyra gånger bättre än med någon annan behandling!


Thomas Seyfried lägger fram viss kritik av Martin Bergös senaste studie eftersom den grundar sig på en modell med möss som har diabetes och ett upplägg för tumörspridning som bygger på synsättet att cancer är en genetisk sjukdom.


– Så länge cancercellerna har tillgång till socker och glutamin kommer de att överleva, och även om man utvecklar läkemedel som minskar tumörcellernas glukosupptag, kommer de att kunna fortsätta att sprida sig eftersom de fortfarande har tillgång till glutamin.


Ketogen kost plus glutaminhämmande medel

Glutamin är en aminosyra som cancerceller också kan livnära sig på utöver socker. Det gäller inte alla cancerceller, men många. Genom att kombinera ketogen kost med glutaminhämmande läkemedel (DON) kan man få stopp på cancerns spridning, något som Thomas Seyfried och kollegor visat i en studie på möss med hjärntumörer som publicerades i Nature i våras:


”Den ketogena kosten tillsammans med det glutaminhämmande läkemedlet dödade tumörcellerna, minskade sjukdomssymtomen och förbättrade överlevnaden. Behandlingen minskade också förekomsten av ödem, blödning och inflammation.”


”Den ketogena kosten underlättade dessutom tillförsel av läkemedlet till hjärnan, vilket medgav lägre dosering för terapeutisk effekt. Resultaten ger stöd åt att socker och glutamin driver på tillväxten av tumörceller vid gliablastom och visar att den här giftfria metabola behandlingen är ett sätt att hantera sjukdomen.”


Relaterat


966 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page