top of page
  • Helene Sandström

Antioxidanter mot ögonsjukdom bättre och billigare än läkemedel

Extra näring i form av antioxidanter och mineraler är ett billigt och effektivt sätt att stoppa utvecklingen av den degenerativa ögonsjukdomen AMD, enligt forskning som publicerats i tidskriften British Journal of Ophthalmology.

Åldersrelaterad makuladegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD) innebär att gula fläcken i ögat skadas, och är den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning i västvärlden.


Det finns två varianter av AMD, våt och torr, där den förstnämnda är den svårare formen. Vid våt AMD bildas det onormala blodkärl under gula fläcken – den del av näthinnan som ansvarar för synskärpa i mitten av synfältet. De onormala kärlen läcker vätska och blod under näthinnan, vilket leder till svullnad och ärrbildning som gradvis förstör gula fläcken. Synskärpan försämras då, först på nära håll. En viktig varningssignal är att raka linjer ser krokiga ut. Om processen fortsätter och gula fläcken förstörs helt kan man bli blind.


Flera studier genom åren har visat att våt AMD är möjlig att påverka med hjälp av kost och näringstillskott. Samtidigt är läkemedlen som används mot våt AMD dyra och har kopplats till ökad risk för inflammation i ögats inre vävnader (endoftalmit) och eventuellt även stroke.

NHS bör finansiera behandling med kosttillskott Därför har en forskargrupp analyserat två större studier av våt AMD och kosttillskott för att utvärdera eventuella kostnadsfördelar med tillskotten. Resultatet har lett till att forskarna nu rekommenderar att brittiska sjukvårdssystemet National Health Service bör finansiera behandling av våt AMD i tidigt stadium med antioxidanter samt mineralerna zink och koppar.


”Med tanke på läkemedlens risker och kostnader, verkar förebyggande behandling mot försämring av våt AMD vara en attraktiv strategi”, skriver de.

Uttalandet bygger på analyser av data från de två studierna AREDS och AREDS 2 (Age Related Eye Disease Study) samt behandlingskostnader och AMD-förekomst hos personer över 55 år i Storbritannien.


I den första ARED-studien som genomfördes 1992–1998 i USA fick 3 640 kvinnor och män i åldern 55–80 år dagliga tillskott av antioxidanterna C-vitamin (500 mg), E-vitamin (400 IE) plus betakaroten (15 mg) och/eller mineralerna zink (80 mg som zinkoxid) plus koppar (2 mg som kopparoxid) eller placebo.


I AREDS 2 som genomfördes 2006–2012 deltog 4 203 kvinnor och män i åldern 50–85 år. I tillägg till näringsämnena som ingick i den första ARED-studien fick två grupper av de här deltagarna även dagliga tillskott av antioxidanterna lutein (10 mg) plus zeaxanthin (2 mg) och/eller omega-3-fettsyrorna DHA (350 mg) plus EPA (650 mg). Här ersattes betakarotenet som ingick i den första studien av lutein och zeaxanthin. Sammanlagt fanns det alltså fyra kosttillskottsgrupper och en kontrollgrupp.


Lutein och zeaxanthin effektivare än betakaroten Resultaten från den nya analysen visar att ett dagligt tillskott med höga doser av antioxidanter plus zink och koppar minskade risken för försämring av våt AMD i ett tidigt stadium, och speciellt för dem som bara hade sjukdomen i ena ögat. Kombinationen lutein och zeaxanthin i AREDS 2 var dock effektivare än enbart betakaroten i AREDS1.


Enligt kostnadsberäkningarna skulle det brittiska sjukvårdssystemet kunna spara nästan 3 000 pund per patient på att använda kosttillskott i stället för de nuvarande läkmedlen. Det innebär en årlig besparing på omkring 13 miljoner pund (1,3 miljarder kronor).


”AREDS-tillskotten är en starkt kostnadseffektiv behandling för patienter med ett tidigt stadium av sjukdomen, eftersom kosttillskotten är både billigare och effektivare än standardvården”, konstaterar forskarteamet.



Studien: Lee AY, Butt T, Chew E, Agron E, Clemons TE, et al. Cost-effectiveness of age-related macular degeneration study supplements in the UK: combined trial and real-world outcomes data. Br J Ophthalmol. 23 aug. 2017.

126 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page