top of page
  • Helene Sandström

Ärftligt håravfall hos yngre män kopplas till för lite D-vitamin

Uppdaterat: 16 aug. 2020

Enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Dermatology har unga män som tappar håret oftare brist på D-vitamin.


Forskare vid Lady Hardinge Medical College i New Delhi genomförde en studie med 50 unga män med androgenetisk alopeci – ärftligt håravfall – och en kontrollgrupp med 50 friska män i samma ålder (30 år eller yngre) som inte led av håravfall.


Resultaten visade att D-vitaminvärdena var

klart lägre hos männen med androgene-tisk alopeci jämfört med kontrollgruppen. Hela 86 procent av männen med håravfall hade brist på D-vitamin (en halt som understeg 30 nmol/l) jämfört med 14 procent av de friska kontrollpersonerna.


Observera att 50 nmol/l brukar anses som en tillräcklig D-vitaminnivå och 75 nmol/l som en optimal nivå.


Inget samband med solexponering

Männen med D-vitaminbrist visade sig ha allvarligare håravfall än de som hade högre halter. Forskarna upptäckte också att männens D-vitaminnivåer inte var relaterade till hur mycket solljus de exponerades för.

Läkaren Sarita Sanke som ledde studien påpekar att det finns flera andra studier där man tittat på andra typer av håravfall som också tyder på att D-vitaminbrist spelar in. Vid alopecia areata – fläckvis håravfall – har man sett att de drabbade har färre D-vitaminreceptorer. En anledning kan vara att D-vitamin behövs för att stamcellerna i huden ska bilda nya hårsäckar.


”Så vitt vi vet är det här den första studien som jämför D-vitaminhalten hos män med ärftligt håravfall med en frisk kontrollgrupp”, skriver forskarna i rapporten. ”Vår studie visar en signifikant korrelation mellan D-vitaminnivåer i serum och sjukdomens svårighetsgrad. Detta är en viktig upptäckt som kan bidra till en bättre förståelse för sjukdomsförloppet.”


Studien:

Sanke S, Samudrala S, Yadav A, Chander R, Goyal R. Study of serum vitamin D levels in men with premature androgenetic alopecia. International Journal of Dermatology, 2020.

861 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page