top of page
  • Helene Sandström

Äldre som fått selen och CoQ10 har fortsatt bättre hjärthälsa

Uppföljningen av en studie om selen och koenzym Q10 som genomförts vid Linköpings universitet visar att deltagarna som fick tillskott med de här ämnena fortfarande har markant lägre risk att dö av hjärt-kärlsjukdom efter 12 år.


I den ursprungliga studien fick 443 friska svenskar med en genomsnittlig ålder på 78 år antingen placebo eller tillskott av 200 mg koenzym Q10 (CoQ10) plus 200 mikrogram organiskt selen per dag i fyra år. En uppföljning publicerades i december 2015 som rapporterade att kosttillskottsgruppen hade fortsatt lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom tio år efter studiens slut.


I år har forskarna gjort ännu en uppföljning som bekräftar att risken bland de kvarlevande deltagarna (100 i tillskottsgruppen och 81 i placebogruppen) fortfarande är lägre hos dem som åt CoQ10 och selen. Vid slutet av uppföljningsperioden var risken för kardiovaskulär död hela 41 procent lägre bland dem som ätit tillskott jämfört med placebogruppen.

”Det är frestande att spekulera i huruvida permanenta eller progressiva strukturella förändringar uppstod hos deltagarna i placebogruppen under den fyraåriga behandlingsperioden”, skriver forskarna i rapporten. ”Det skulle förklara den tydliga nedbromsningen av hjärt-kärldödligheten hos gruppen som fick kosttillskott.”


En livsviktig kombination

Selen och CoQ10 samverkar i kroppen; utan koenzymet kan kroppen inte tillgodogöra sig selen. Båda ämnena ingår i några av kroppens starkaste antioxidanter som behövs för att skydda de egna vävnaderna mot oxidativ stress. Selen och CoQ10 är också viktiga för cellernas energiproduktion, inte minst hjärtats celler som kräver mycket energi. Tidigare studier har visat att de två näringsämnena förbättrar hjärtfunktionen och ökar hjärtpatienters livskvalitet totalt sett.


I den aktuella studien kvarstod kosttillskottens skyddande effekter även bland deltagare som led av sjukdomar som högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom, nedsatt hjärtfunktion och diabetes.


”Våra resultat visar en kontinuerlig och signifikant minskning av kardiovaskulär dödlighet under hela uppföljningsperioden på 12 år, vilket också inkluderade åttaårsperioden efter avslutad behandling”, konstaterar forskarna.


Imponerande resultat, speciellt för kvinnor

Studien och dess resultat är imponerade på flera sätt. Dels har den stark statistisk effekt, dels har den studerade behandlingen haft fortsatt inverkan i så mycket som tolv år efter att den avslutats. Behandlingen har även haft god effekt på patienter med sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och ischemisk hjärtsjukdom. Dessutom har skillnaden mellan den behandlade gruppens och placebogruppens risk för kardiovaskulär död ökat över tid.


Ett ytterligare intressant resultat är att kvinnor fick klart större riskreduktion än män, ett fynd som forskarna förklarar med att kvinnor oftare har brist på CoQ10 än män.


Studien: Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly citizens. PLoS One. 2018; 13(4): e0193120

128 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page