4 februari 2016

Efterfrågan på naturmedel ökar

Naturmedel i form av näringstillskott och örtpreparat har fått ett uppsving de senaste åren, en trend som är i samklang med det stora miljöintresset i samhället.

26 oktober 2015

Kost och näring viktigt för mental hälsa

En ny dansk genomgång av effekten av antidepressiv medicin visar att risken för aggressivt beteende och självmordstankar ökar i dubbelt så hög utsträckning hos unga jämfört med vuxna. – Det beror på hjärnans utveckling. Vi vet inte säkert, men den unga hjärnan reagerar på ett annat sätt än den vuxna hjärnan, säger Danuta Wasserman till […]