Nätverk

Vårdinstanser som beaktar kost och närings-
ämnens betydelse för hälsan

SVERIGE
Leg. läkare Cecilia Fürst,
privat mottagning: https://www.vitalmedicin.se/

Näringsfysiolog Graeme Jones
Leg. läkare Linus Mårtensson

privat mottagning: http://nordicclinic.se

Leg. läkare Peter Martin,
privat mottagning: http://funmed.se

Leg. sjuksköterska Cecilia Norlin,
privat mottagning: http://www.optimalhalsa.com

Leg. läkare Mathias Thurfjell,
privat mottagning: http://integrativmedicin.no

NORGE Balderkliniken
http://balderklinikken.no
DANMARK Nordic Clinic
http://www.nordicclinic.dk
FINLAND Sunergia
http://www.sunergia.fi

 

Utbildningsinstanser

Nutritionist SVERIGE
Näringsterapeut SVERIGE
Näringsterapeut ENGLAND

 

Tidskrifter

Näringsmedicinsk Tidskrift Näringsmedicinsk Tidskrift    
Naturligt om Hälsa Naturligt om Hälsa