top of page

Remissvar
 

remisssvar.png
Nordic Nutrition Council's svar till EU Kommissionen angående Livsmedelsverkets ansökan om att sätta maximinivåer för D-vitamin och jod i kosttillskott. Augusti 2022. NNC anser att det inte finns anledning att sätta maximinivåer för varken D-vitamin eller jod och att det är både hälsovådligt, kränkande och grundlöst att göra detta.
Nordic Nutrition Council's remissvar till Livsmedelsverket (nedladdning av pdf)
aSiWnVCSAsQufAzH.png

Nordic Nutrition Council's remissvar till Livsmedelsverket angående verkets förslag att kraftigt sänka de tillåtna nivåerna av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler i kosttillskott. Yttrande 2020-04-21 Dnr 2018/02027.

"Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott".

Norway TRIS 2020 02514 25 sept 2020 NNC (nedladdning av pdf)
NXNx1ATDcZPCKQ0x.png

Nordic Nutrition Council's remissvar till EU angående TRIS (2020) 02514, Norway, Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries MSG 901 IND 2020 9011 N EN 06-07-2020 N NOTIF, 2020/9011/N - C50A

Sammanfattning: Föreningen Nordic Nutrition Council rekommenderar härmed EU- kommissionen att avslå Mattillsynets/Royal Ministry of Trade, Industry and Fisherie’s ansökan om införande av de extremt låga nivåerna för maxdoser i kosttillskott av näringsämnena vitamin B6 och vitamin E, samt mineralerna järn och zink i Norge.

Leder brist på D-vitamin till svårare symtom och död vid covid-19? (nedladdning av pdf)
bottom of page