typ Writer

Inbjudan till extra årsstämma för 

Nordic Nutrition Council (NNC) 

5 oktober 2022 kl 18.00

Inbjudan till extra årsstämma för 

Nordic Nutrition Council (NNC) 

5 oktober 2022 kl 18.00

 

Härmed bjuds du som medlem i Nordic Nutrition Council in till en extra föreningsstämma 2022. Syftet med denna stämma är att vidimera beslutet från Nordic Nutrition Councils årsmöte den 5:e april 2022 om sammangående med Riksföreningen för Metabol Hälsa.

 

Tid: 5 oktober 2022 kl 18:00

Plats: Digitalt möte 

Zoom: länk skickas till dem som bokar in sig några dagar innan stämman

 

Anmälan: via info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com

senast den 28:e sept. 2022. Vi behöver ditt för- och efternamn, ev. verksamhet, giltig e-mejladress samt telefonnummer. Länk till stämman skickas senare till dem som bokar sig. 

 

Vi inleder mötet kl 18:00 den 5 oktober med en kort introduktion av samgåendet mellan Nordic Nutrition Council och Riksförbundet för Metabol Hälsa.  

 

Därefter hålls själva årsstämman med vidimering av beslutet från årsstämman den 5:e april enligt NNC:s stadgar. 

 

Agenda

A.    Inledning och öppning av Mona B Sjöberg, styrelseordförande i NNC.l

 

B.     Fråga för stämman:

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.     Fastställande av röstlängd för mötet

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare

4.     Fråga om kallelse till stämman har skett på rätt sätt

5.     Fastställande av dagordning

6.     Beslut om vidimering av beslutet från den 5:e april om sammanslagning mellan föreningarna Metabol Hälsa och NNC enligt propositionen från den 5:e april

7.     Avslut av årsmötets föreningsstämma

  

Vänligen anmäl din närvaro till info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com

senast den 28:e sept 2022. Endast betalande medlemmar för 2022 har rösträtt.

Vi bokning ange ditt för- och efternamn, ev. företag och din mejladress.

  

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Mona B Sjöberg

Ordförande i Nordic Nutrition Council